Årsmøte 2017 Osen Adveture

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG UTSTILLING
Tid: 4. mars 2017
Sted: Osensjøen Adventure
PROGRAM:
Lørdag
11:00 Spesialutstilling
16:00 Årsmøte
19:00 Årsmøtemiddag
Søndag
Frokost
UTSTILLING:
Dommer: Arne Foss
Spesialutstilling for Finsk spets og Norrbottenspets. Det deles ut STOR CERT for klubbens
raser.
Påmeldingsfrist: 6. februar 2017.
Manuell påmelding til Grete Waltoft: [email protected]
ÅRSMØTE:
Alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene 18. februar på
NSFN sine hjemmesider
Saker til behandling: Konstituering/årsberetning, regnskap/budsjett, innkomne saker/
forslag fra styret, valg.
Premieutdeling skjer under årsmøtemiddag. For å ha stemmerett må kontingent for 2017
være betalt innen frist satt på innbetalingsblankett fra NKK.
Det serveres rundstykke/kaffe/te/vann og kake i møterom.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skriftlig via brev, eller E-post senest innen
4. februar 2017 til følgende adresse:
NSFN/V, Morten Johansen, Strømsborgveien 32A, 0287 Oslo
E-post: [email protected]
Forslag på kandidater til styret eller andre verv i klubben, sendes valgkomiteen skriftlig.
Tidsfrist 4. februar 2017, til følgende adresse:
Leder: Grete Waltoft, Mob: 99504403, E-post: [email protected]
Medlem: Kristin Hansen, Mob: 95798017, E-post: [email protected]
Vara: Oddbjørn Nordhagen, Mob: 41334958, E-post:
[email protected]
Styremedlemmer velges for 2 år. Følgende er på valg:
- Sekretær: Morten Johansen
- Kasserer: Renate Sørensen
Varamedlemmer velges for 1 år. Følgende er på valg:
- Christoffer Torp
- Mari Hagenlund
Revisor velges for 1 år: Øyvind Aasen Vararevisor: Kristin Hansen
Valgkomité: Leder går ut: Grete Waltoft
ÅRSMØTEMIDDAG:
Festmiddag lørdag kveld med oppdekket koldtbord. Serveres Kl.19.00
- Selskapskoldtbord med varmretter, dessert og kaffe, Kr 395,- Drikke kommer i tillegg og bestilles ved bordet
Premieutdelingen vil foregå under årsmøtemiddagen.
OVERNATTING:
Overnatting: Kr 850,- pr. dobbeltrom. (Kr, 425,- pr. person, enkeltrom kr. 625,-)
-
Internat
Leilighet 1
Leilighet 2
Hytte
15 dobbeltrom a 30 senger
3 soverom a 6 senger
3 soverom a 16 senger
2 soverom a 4 senger
Det er tillatt med hund på rommet.
Frokost: Serveres mellom Kl. 09.00 og 10.00.
NB: Overnatting fra fredag til lørdag bestilles direkte til Osensjøen Adventure, men
bestilling av overnatting fra lørdag til søndag sendes til Tom Lund.
Bestilling fra lørdag til søndag sendes innen 30. januar 2017 til:
NSFN /v Tom Lund
[email protected]
Tlf: 915 19565
Betaling skjer til Osensjøen Adventure ved avreise.
Styret ønsker alle velkommen til årsmøtet.