Til Migrasjonspedagogiskteam - Skole

FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE
Nøstegaten 58A, 5011 Bergen
Postboks 7700, 5020 Bergen
Sentralbord 05556
Telefaks 55 56 23 35
[email protected]
www.bergen.kommune.no
Til
Migrasjonspedagogiskteam - Skole
Deres ref.
Deres brev av:
Vår ref.
Emnekode
Dato
201606933-36
FLBU
ESARK-235
6. mars 2017
Skoleårets andre samling for migrasjonspedagogiske team – skole
Velkommen til vårens samling for migrasjonspedagogiske team- skole.
Fokus for samlingene skoleåret 2016/ 2017 er kartleggingskompetanse i opplæring etter
læreplan i grunnleggende norsk. På samlingen i desember presenterte fagavdelingen sitt
arbeid med å konkretisere kartleggingsverktøyet fra UDIR og viste eksempler på hvordan en
kan jobbe med kartlegging. På Personalrommet/ BEFO/ Kurs og konferanser/ finner du
presentasjonen som ble holdt og en oppdatert versjon av kartleggingsmaterialet.
Forberedelse til neste samling er å kartlegge to elever innen et målområde ved hjelp av dette
kartleggingsmaterialet. På samlingen blir du bedt om å presentere mellomarbeidet i en gruppe
på tre. Deretter skal vi har erfaringsdeling og refleksjon i større grupper. Til sist møtes vi i
plenum for å utveksle erfaringer og kompetanse. Se «Plan for dagen», «Skjema for
presentasjon av egen kartlegging» og «Skjema for erfaringsdeling og refleksjon i gruppe».
Vi minner om at påmelding gjøres på BK Læring.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Jan Eide
Seksjonsleder skole
Vedlegg:
Plan for dagen
Skjema for presentasjon av egen kartlegging
Skjema for erfaringsdeling
Florentino Bulnes
Spesialrådgiver
Oversikt over vårens samlinger
Kl.
Tirsdag 21.03.17
08.30
–
11.30
Gruppe I: Åsane og
Arna
Sted: 1. etasje
Nøstegaten 58A
12.30
15.30
Gruppe II: Fana og
Ytrebygda
Sted: 1. etasje
Nøstegaten 58A
Tirsdag 04.04.17
Tirsdag 18. 04.17
Gruppe III: Fyllingsdalen og
Årstad
Sted: 1. etasje
Nøstegaten 58A
Gruppe IV: Laksevåg og
Bergenhus
Sted: 1. etasje
Nøstegaten 58A
Plan for dagen:
Kl.
Kl.
Tema
08.30
08.40
12.30
12.40
Velkommen til samling, v/ Jan Eide
08.40
09.00
12.40
13.00
Plan for dagen v/ Florentino Bulnes
09.00
10.00
13.00
14.00
Migrasjonspedagogiske team – skole, i grupper på tre: presenterer
kartlegging av egne elever
10.00
10.10
14.00
14.10
10.10
11.40
14.10
14.40
Migrasjonspedagogiske team – skole, i gruppe: refleksjon og
erfaringsdeling knyttet til kartlegging
11.40
11.50
14.40
14.50
Pause
11.50
12.20
14.50
15.20
Migrasjonspedagogiske team – skole, i plenum: refleksjon og
erfaringsdeling knyttet til kartlegging
12.20
12.30
15.20
15.30
Avslutning og evaluering
Pause
Side 2 av 4
Skjema for presentasjon av egen kartlegging:
Eleven
Alder
Skolebakgrunn
Klasse/ gruppe
Kartleggingssituasjonen
Hvordan gjennomførte du kartleggingen? *
Utfordringer: *
Gode erfaringer: *
Resultat
Hvilket område kartla du?
Hvilke «Eleven kan»- punkter kunne du krysse av?
Hvilket nivå plasserer du eleven på?
Analyse
Hva legger du til grunn for å plassere eleven der du gjør? *
Konklusjon
Hva lærte du av kartleggingen (om denne elven, verktøyet, prosessen, ol.):
*
Hvordan vil du jobbe videre med eleven?
* skal tas med til gruppen
Side 3 av 4
Skjema for erfaringsdeling og refleksjon i gruppe:
Kartleggingen:
- Gjennomføring
- Utfordringer
- Gode erfaringer
Hvordan avgjør vi
hvilket nivå eleven
er på?
Hvordan bruker vi
kartleggingsresultatene?
Gruppens bidrag til
plenum: *
*skal tas med til plenum
Side 4 av 4