Budsjett 2017

Budsjett 2017
Konto
Kostnader:
500
501
601
630
636
670
680
691
7320
7321
7700
7701
7702
7703
7770
7771
7772
7773
7774
779
Lønn interne instruktører
Honorar eksterne instruktører
Avskrivning
Leie lokaler
Renhold
Forsikring
Strøm
Revisjons- og regnskapshonorar
Kontorrekvisita
Driftskostnader web
Annonser
Plakater og flyers
Driftskostnader practica og milonga ordinær
Driftskostnader eksternhelg
Mat eksternhelger
Levende musikk
Gebyr deltager.no
Andre bankgebyrer
Gebyr mCash
Gebyr iZettle
Gebyr Vipps
Diverse
Sum kostnader
Inntekter:
3200
3201
3210
3211
3212
3220
3221
3222
3223
3224
3230
3231
3240
Utleie
Medlemsskap
Pass / Årskort
Fotskatt - practica
Fotskatt - milonga ordinær
Fotskatt - milonga eksternhelg
Semesterkurs nybegynner
Semesterkurs påbygging
Semesterkurs videregående
Interne helgekurs
Drop-in
Kurs eksternhelger
Mat eksternhelger
Bevertning - milonga ordinær
805 Sum inntekter
Budsjettert resultat 2017
Forbruk 2016
Budsjett 2017
36 115
60 768
0
63 850
7 875
253 789
36 000
60 000
0
135 000
10 000
1 000
12 000
6 000
5 000
1 200
3 000
0
6 000
35 000
3 000
10 000
10 000
1 200
500
500
500
5 000
340 900
Inntekt 2016
Budsjett 2017
0
14 100
43 050
11 197
5 022
3 159
66 750
0
28 800
0
561
88 210
730
0
60 000
20 000
50 000
12 000
5 000
3 100
56 000
13 600
30 000
0
1 000
92 000
1 000
0
261 578
343 700
6 000
4 759
1 148
1 105
0
5 616
45 860
2 704
1 500
9 645
1 136
10
20
118
5 560
2 800