Planer på høring og status for leveransenivå for Buskerud

Underlag til årsmøter i Buskerud V-2017
Planer på høring:





Kommuner i Buskerud som leverer planer på høring til teknisk kontroll hos Kartverket:
o Hemsedal
o Nedre Eiker
o Røyken
o Sigdal
I 2015 ble det levert 18 planer til kontroll
I 2016 ble det levert 13 planer til kontroll
Det har lenge vært et ønske om å utvide ordningen med kontroll av planer på høring til å
inkludere flere kommuner. Kartverket ser det nå slik at dette lar seg gjøre og vi har som mål å
innlemme alle våre kommuner som ønsker å komme inn i ordningen. Da vi fortsatt er usikre
på hvor stor arbeidsmengde dette vil medføre ønsker vi i første omgang å utvide med 5 nye
kommuner fra hvert fylke.
Ordningen fungerer slik at en plan som legges ut på høring sendes inn til Kartverket for teknisk
kontroll av planen (SOSI-fil) og plankartet (PDF-fil). Kommunen og Fylkesmannen får
kontrollrapport (og evt. SOSI-hjelpefiler dersom oppretting er nødvendig) i retur.
o Hvis planen godkjennes lagres den i en nasjonal høringsbase som blir distribuert til
Fylkesmannen.
o Kartverket har 5 virkedager på å kontrollere en plan fra den kommer inn til vi sender
kontrollrapport i retur.
o Kontrollrapporten (og evt. SOSI-hjelpefiler) kan være et nyttig verktøy for kommunen
for å gjøre tekniske rettinger før planen vedtas. Kontrollrapporten kan også være et
nyttig verktøy om en må be firma om rettinger dersom det er nødvendig.
o Gjennom denne ekstra kvalitetssikringen øker en samtidig kvaliteten på kommunens
reguleringsplanbase når planen blir vedtatt og lagres i denne.
o Tilbakemeldingene fra de kommunene som deltar i ordningen allerede er positive, og
vi har så langt ikke opplevd at noen kommuner som aktivt har sendt inn planer på
høring til kontroll har meldt seg ut av ordningen.
o Deltakelse i ordningen medfører ingen kostnader for kommunen.
Leveransenivå:
Komm-nr
Kommune
Register
602 Drammen
Planregister
604 Kongsberg
Planregister
605 Ringerike
Planregister
612 Hole
Planregister
615 Flå
Planregister
616 Nes
Planregister
617 Gol
Planregister
618 Hemsedal
Planregister
619 Ål
Planregister
620 Hol
Planregister
621 Sigdal
Planregister
622 Krødsherad
Planregister
623 Modum
Planregister
624 Øvre Eiker
Planregister
625 Nedre Eiker
Planregister
626 Lier
Planregister
627 Røyken
Planregister
628 Hurum
Planregister
631 Flesberg
Planregister
632 Rollag
Nore og
633 Uvdal
Planregister
Planregister
Reguleringsplanbase
Kommuneplanbase
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R3 - Fullstendige
reguleringsplaner og
all dokumentasjon
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R3 - Fullstendige
reguleringsplaner og
all dokumentasjon
R1 - Planområder for
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
R2 - Fullstendige
reguleringsplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K2 - Fullstendige
kommuneplaner
K0 - Ingen kommuneplaner
tilgjengelig
K0 - Ingen kommuneplaner
tilgjengelig