foreldrenettverket 13+ i sandefjord ungdom og nettvett

FORELDRENETTVERKET 13+ I SANDEFJORD
inviterer i samarbeid med
Ungdomsgruppa ved politiet i Sandefjord, Lions Club Sandefjord/Hjertnes og
Sandefjord Kommunale Foreldreutvalg (KFU) til gratis foredrag:
UNGDOM OG NETTVETT;
Det digitale livet – slik politiet ser det
med ANNE KATRIN STORSVEEN fra Oslo Politidistrikt
Tirsdag 28. mars 2017 kl. 18.00-20.00
Sted: Lars Ask Auditoriet
Skagerak International School, Framnesveien 7
Barn og unges mediebruk har forandret seg mye de senere årene. De bruker stadig nye medier,
de sosiale rammene er endret, og tidsbruken har økt kraftig.
De nye medievanene gir mange muligheter til utvikling og læring, men kan også bety store
utfordringer. Barn og unge er eksempelvis i økende grad utsatt for kriminelle handlinger, mobbing
og diskriminering på nett.
En del foreldre/foresatte finner det stadig vanskeligere å følge med på de unges digitale liv, og
mange opplever at de unge får problemer.
Vi ønsker å styrke foreldre/foresattes kunnskaper om ungdoms mediebruk, og har vært så
heldige å få foredragsholder Anne Katrin Storsveen til å hjelpe oss med dette.
Hun kommer til å ta for seg ulike temaer, og det vil være mulig å stille spørsmål.
Gå gjerne inn på Facebook, og meld dere på vårt arrangement der.
Gratis inngang.
FRI PARKERING, sponset av Interflora Pia.
Salg av kaffe, te, saft og sveler til inntekt for Bugården KFUK/KFUM Speidergruppe.