langrennsgruppa

LANGRENNSGRUPPA
INNKALLING TIL ÅRLIG MEDLEMSMØTE 2017
Tid: Torsdag 2.Mars
Klokka: 18.00
Sted: Klubbhuset ved Årvoll skole
AGENDA:
1. Godkjenne innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Godkjenning av referat fra årsmøtet 2016
4. Årsberetning 2016
5. Regnskaper 2016
6. Budsjett 2017
7. Fastsetting av treningsavgift for sesongen 2017/2018
8. Innkomne forslag
9. Forslag fra styret
10. Valg
Frist for å sende inn forslag er 28.Februar.
Etter årsmøtet er hevet, arrangeres det medlemsmøte med muligheten til å ta opp ulike
andre saker.
Det vil bli enkel bevertning.
Velkommen!
Med vennlig hilsen styret i Årvoll IL Langrenn