Barnehagelærer, 100% fast stilling

Barnehagelærer, 100% fast stilling
Vesterøy menighet eier og driver Vesterøy menighetsbarnehage.
Vi legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for vår
virksomhet. Barnehagen har 41 barn i alderen 1-6 år og 15 ansatte.
Åpningstid kl. 07.15 – 16.30.
Barnehagelæreren vil inneha oppgaver som pedagogisk leder og som støttepedagog ved
behov. I det pedagogiske arbeidet legges det også vekt på formidling av den kristne kulturarv
og tradisjoner.
Lønn etter tariff og ansiennitet. Ansettelsen gjelder fra 1.august 2017.
For nærmere informasjon kontakt styrer Kate Halmrast tlf 33 42 34 19 - 906 34 539.
Menn oppfordres til å søke.
Skriftlig søknad med kopi av attester, vitnemål og CV sendes innen 25.mars 2017 til:
[email protected]
Utlysing barnehagelærer Vesterøy menighetsbarnehage terje