Page 1 NORD |C TRUSTEE Denne melding til obligasjonseierne er