8. Eikely Senter årsrapport 2016

ÅRSRAPPORT 2016
EIKELY LEIRSTED – SENTER FOR KURS, LEIR, SELSKAP
Styret har i 2016 bestått av:
Styreleder:
Styremedlemmer:
Siri Svensen
Ola Ketil Kvitstein, Gunnar Urstad, Roar Linjord, Lloyd Gundersen og Ragnhild
Brømnes (delvis permisjon)
Daglig leder:
Frode Sørensen frem til 31/8-16
Rune Metveit fra 1/9-16
Ansattes representant: Irene B Larsen
De ansatte pr 31.12.2016 er:
Rune Metveit (daglig leder 100%), Sonja Aas (Kjøkkenleder 100%), Irene B Larsen (kokk / renholder
90%), Anne Torunn Wagner (administrasjon 40%, sluttet januar 2017), Hilde Olsen (kokk / renholder
ca 25%) og Helga Skomedal (renholder, ca 10-20%). I tillegg er det 14 servitører som tilkalles ved
behov.
Arrangementer:
Eikelyringen har hatt noen arrangementer også i 2016; Mannsmøte, førjulskveld og den tradisjonelle
Markedsdagen som alle ble flott gjennomført takket være en stor gjeng flotte dugnadsfolk som har
stått på for Eikely. Regionen har arrangert seniortreff på Eikely, og ACTA har arrangert flere leirer her.
Foruten dette har det vært arrangert brylluper, minnestunder og mange andre selskaper i løpet av
året.
Økonomi:
Årsregnskapet for 2016 viser et underskudd. Dette skyldes sviktende inntekter samt at utgiftene til
råvarer og lønn har steget. Vi hadde i høysesongen (juni-august) en periode med ustabilt internett
tilgang, noe som gjorde at mange av våre gjester reiste igjen, og at vi mistet en del kurs og
konferanser. Nå er nettet stabilt bra.
HMS:
Eikely Senter har i 2016 hatt et sykefravær på 5%. Det har ikke vært noen uhell eller ulykker relatert
til jobb.
Bygninger:
I 2016 ble undervisningsrommet pusset opp, slik at dette nå fremstår som et lyst og flott lokale for
selskaper og kurs. Vi har også fått tettet en lekkasje i taket over restauranten, men her er ytterligere
tiltak påkrevd senere. Bygningsmassen for øvrig bærer preg av at store deler er gammelt og slitt, og
har behov for til dels omfattende oppgradering dersom vi ønsker å være et attraktivt sted for
overnatting fremover.
Tilsyn:
Vi har jevnlige tilsyn på Eikely Leirsted på det elektriske anlegget, brannsystemet og kjøkkenet. Vi har
gode rutiner for kvalitetssikring, så vi har ikke fått noen pålegg i 2016. Imidlertid er
brannslukkesystemet for frityrkokeren underkjent, og forsikringsselskapet har sterkt anbefalt at vi
retter opp i dette. Planen er å få gjort dette innen utgangen av mars 2017.
Takk:
Til slutt vil vi få takke alle som har bidratt, og bidrar, i driften av Eikely Leirsted, de ansatte, styret,
Regionskontoret, Eikelyringen og dugnadsfolk for øvrig, og alle som husker på oss i forbønn.
Eikely Leirsted / Froland Vandrerhjem
Froland 27/2-17
Styret / Daglig leder