Lederprogram for enhetsledere Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF
2017
Lederprogram for enhetsledere
OPPSTART 27. APRIL 2017
Målsetting for programmet
Hensikten med programmet er å bidra til at enhetsledere får en felles forståelse av lederrollen i
Nordlandssykehuset og kunnskaper til å lettere håndtere sin lederjobb.
Programmet skal bidra til at ledere får en forståelse av hva det vil si å være leder i Nordlandssykehuset, kjenne til rammene en er leder innenfor samt, hvilke krav og forventninger som stilles til
ledere i Nordlandssykehuset.
Programmet skal bidra til at de får kunnskap til å utøve god ledelse.
Dette innebærer
• Opplæring i lederrollen, styring, ledelse og områder det er viktig å ha kunnskaper om
som leder i Nordlandssykehuset
• Opplæring i noen viktige administrative fellessystemer (2 dager)
• Nettverksbygging og kollegastøtte
• Veiledning
Organisering og gjennomføring
Programmet gjennomføres over tre samlinger à to, dager og medfører hjemmearbeid
mellom samlingene.
I tillegg vil det bli gjennomført opplæring i noen viktige administrative fellessystemer i bolker
mellom samlingene
Det er obligatorisk deltakelse på hele programmet.
Etter programmet følger lederveiledning i gruppe.
Klinikkene prioriteres, og klinikksjefene prioriterer blant sine ledere.
Kursledere:
• Liss Eberg
• Kerstin Thoresen
Sted:
Skagen hotell, Bodø
Kontaktpersoner:
Ass.HR-sjef Kerstin Thoresen, mob. 952 78 405
HR-sjef Liss Eberg, mob. 958 79 490
HR-Avdelingen
Program 1. samling
27. april
Leder i Nordlandssykehuset - Ledelse og styring
08.30 – 09.00 Velkommen og introduksjon
• HR-sjef Liss Eberg
09.00 – 10.00 Helseforetaket, utfordringer, strategisk utviklingsplan og lederkrav
• direktør Paul Martin Strand
10.00 – 10.20 Pause
10.20 – 11.30 Strategisk planlegging og styring, det totale lederansvaret og lederrollen
• klinikksjef Trude Grønlund
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.15 Kulturutvikling – Et vennlig sykehus
• klinikksjef Øystein Johansen
• prosjektleder Eva Remnes
13.15 – 14.00 Økonomi, budsjettansvar og fullmaktstruktur
• administrasjonssjef Gro Ankill
14.00 – 14.20 Kaffe
14.20 – 15.15 Risikostyring, internkontroll og forbedringsarbeid
• leder for KIP Asbjørn Jørgensen
15.15 – 15.30 Avslutning
28. april
Helsefremmende arbeidsplass – forebygging, HMS, IA og sykefravær
08.30 – 09.00 Nordlandssykehuset – en helsefremmende arbeidsplass, åpenhetskultur
• HR-sjef Liss Eberg
09.00 – 10.00 Systematisk HMS-arbeid, HMS-seksjonen, BHT
• HMS-leder Kjell Roger Storø
10.00 – 10.20 Pause
10.20 – 11.45Oppfølging av sykemeldte
• HMS-leder Kjell Roger Storø
• Rådgiver Torun Bjerva
11.45 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.30 Konflikter, mobbing og trakassering. Varsling
• HMS-leder Kjell Roger Storø
13.30 – 14.15 Den nødvendige samtalen
• HMS-leder Kjell Roger Storø
• jurist Lise Johansen
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.00 Samarbeid med vernetjenesten
• jurist Lise Johansen
15.00 – 15.30 Avslutning og evaluering
MED KUNNSKAP
UTEN KUNNSKAP
Program 2. samling
Ny som leder – Arbeidsgiverpolitikk, arbeidsgiverrollen og personalledelse
22. mai
08.30 – 09.00 Velkommen og oppstart
• HR-sjef Liss Eberg
09.00 – 11.30 Kompetanseutvikling - et lederansvar
• seksjonsleder Astrid Jakobsen
Kompetansemodul - et lederverktøy
• rådgiver/prosjektleder Nora Frydendal Hoem
11.30 – 12.30 lunsj
12.30 – 15.30 Rekruttering - en lederutfordring
• seksjonsleder Janne Hole
• rådgiver Arve Nordlie
(Pauser inkludert i bolker)
23. mai
08.30 – 11.30 Leders handlingsrom og styringsretten
• seksjonsleder HR Torill Solbu
Arbeidstid, planlegging og ressursstyring
• seksjonsleder HR Torill Solbu
Medvirkning og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
• HR-sjef Liss Eberg
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 15.00 Lov og avtaleverk – Rammer vi leder innenfor - AML
• jurist Lise Johansen
15.00 – 15.30 Avslutning og evaluering
(Pauser inkludert i bolker)
Program 3. samling
Arbeidsprosesser i personalledelse og omstillingsarbeid
13. juni
Kunnskap, rutiner, metode og det personlige lederskapet
08.30 – 09.00 Velkommen og introduksjon til samlingen
• HR-sjef Liss Eberg
09.00 – 11.30 Personalsaker – hvordan jobber vi med dem?
• jurist Lise Johansen
• HR-sjef Liss Eberg
• ass. HR-sjef Kerstin Thoresen
11.30 – 12.30 lunsj
12.30 – 15.30 Fortsettelse Personalsaker/Case
(Pauser inkludert i bolker)
14. juni
08.30 – 09.00 Introduksjon til tema
• HR-sjef Liss Eberg
09.00 – 11.30 Bruk av medarbeidersamtaler
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 15.00 Omstillingsarbeid
• HR-sjef Liss Eberg
• ass. HR-sjef Kerstin Thoresen
• seksjonsleder HR Janne Hole
Omstillingsrutine
Risikovurdering
• seniorrådgiver Steinar Vaag
Formaliteter – samarbeid med tillitsvalgte
• HR-sjef Liss Eberg
Case
15.00 – 15.30 Evaluering og avslutning
(Pauser inkludert i bolker)
Hjertelig velkommen!
Det kan bli endringer i programmet
MED KUNNSKAP
UTEN KUNNSKAP
Påmelding
Elektronisk påmelding innen 12. april på:
http://kunnskap.nlsh.no
Antall plasser: 30
Problemer med påmeldingen? - ring 7550 1100
K-Fløy NLSH Bodø
HR-Avdelingen