Bild 1 - Legeforeningen

For andre gang arrangerer vi et frakturkurs i Sparsör utenfor Göteborg.
Målgruppe er ÖNH-leger, ferdige spesialister såvel som kolleger på slutten
av sin spesialisering. Deltagerantallet er begrenset til 30. Velkommen.
Med vennlig hilsen
Babak Alinasab, kursleder.