Fremtiden er sinnsyk!

Bli en del av Næringsforeningens
Nettverk U39
Du som er under 39 inviteres:
Påmel
innen ding
28. ma
rs
på nfd
r
.
n
o
Gratis
deltak
else
Onsdag 29. mars kl. 17-19
Sted: PwC Drammen, Stømsø Torg 9
Vi starter med en matbit
Fremtiden er sinnsyk!
Teknologi- og digitaliseringsutviklingen går fort – henger DU med? Henger VI med?
Hva betyr denne utviklingen for deg og din fremtidige arbeidssituasjon?
Matcher du fremtidskravene?
Hvor er vi – hvor skal vi?
Noen vil være ett skritt foran og se mulighetene utviklingen fører med
seg – sørg for at det er deg!
v/Pål Christoffersen, Atea Cloud
U39 er møteplassen for deg som vil se mulighetene og bli kjent med
næringslivet i Drammensregionen.
U39 er nettverket for deg som vil ha betydning for fremtidens Drammen!
Del og inviter i ditt nettverk - Velkommen!