Fra HEI til HAV

Liker du å gå i fjellet?
Fra HEI til HAV
Energihotellet
Nesflaten
Suldal
27.-30.juli
2017
Norsk Luthersk Misjonssamband
Region Sør og Sørvest
Liker du å gå i
fjellet?
Da kan vi tilby deg et godt sosialt og
åndelig fellesskap på Fra Hei til Hav
27.-30.juli 2017! Dette året kommer vi til å
ha base på Energihotellet på Nesflaten i
Suldal. Herfra kommer vi til å ha daglige
turer på 5-6 timer med flotte
naturopplevelser og friluftsmøter. Turene
er rimelig lette, men Suldal byr på bratte
bakker! Vi går til fots, så du må være i
stand til å gå i fjellet.
Program:
Torsdag:
18.00 på Hotellet
Mat
Samling
BASAR
I LØPET AV HELGA HAR VI
BASAR. TA GJERNE MED
GEVINST. VI SAMLER INN
PENGER TIL ET
MISJONSPROSJEKT.
TALERE
Fredag og lørdag:
JAKOB HÅNES
Frokost
Ut på tur med niste
Friluftsmøte
Tilbake på hotellet i god tid før middag
16.00/17.00 Middag
Kveldsmøte
KOLBJØRN BØ
Søndag:
13.00 Middag
14.00 Avslutning
HOVEDLEDER I KOMITEEN
ØYSTEIN EGGEBØ
MOBIL: 47 61 73 03
PÅMELDING og INFORMASJON:
Påmelding skjer til NLM Region Sørvest sin nettside:
www.nlm.no/leirsorvest
Velg «Arrangement for voksne» i venstre marg.
De som ikke har mulighet for å melde seg på via internett, kan ringe
regionkontoret, tlf 51 82 31 00 (man-fre 09.00-15.00).
Påmeldingsfrist innen 15. juni.
Energihotellet:
Priser:
Kr. 3400,- pr. pers. i dobbeltrom
Kr. 4100,- pr. pers. i enkeltrom
Ved påmelding oppgis om en ønsker å bo på dobbeltrom eller
enkeltrom. Ved dobbeltrom oppgis hvem en skal bo sammen med.
Betaling skjer direkte på hotellet.