Invitasjon

Velkommen til SalmeFest og AllSalmeSang i
Reformasjonsbyen Bergen, 3. og 4. mars 2017.
Bli med å sette preg på Lutherjubiléet sammen med ditt kor!
Olsvik Tensing // Fotograf: Jens Z. Meyer
Reformasjonsbyen Bergen 2017 inviterer deg og
Kor, salmesykler / trøorgler har en sentral rolle i det som blir et
festlig oppløp til Jubileumsåpningen på scenen kl. 13.
Vi inviterer til SalmeFest i Bergen domkirke fredag 3. mars kl.
18.00 til 22.00. En helkveld med flott korsang og allsang. Korene
synger to salmer hver og ønskes også velkommen til å være med
i allsangen og som publikum!
Prosjektleder er Gro Anthun
e-post: [email protected] / 95 86 81 60
ditt kor til å bli med på Lutherfestdagene 3. og 4. mars i Bergen.
Blir du/dere med? Meld inn fire favorittsalmer i
prioritert rekkefølge, og så velger vi ut to, som dere får framføre
på SalmeFesten.
Lørdag 4. mars 2017 blir det Salmestafett og
AllSalmeSang på Torgalmenningen fra kl. 12. 00 til 14. 00.
REFORMASJONSBYEN BERGEN 2017
31.10.2017 er det 500 år siden den tyske munken Martin Luther offentligjorde sine berømte
avlatsteser i Wittenberg, noe som skulle vise seg å forandre store deler av verden.
Bergen har status som Norges reformasjonsby og er Norges representant i et nettverk av
68 europeiske byer (r2017.org). Vertskapet inviterer til bred folkelig deltagelse og faglig
fordypning under Lutherfestdagene 3-7.mars og hele reformasjonsåret 2017.
www.reformasjon2017.no
Kontaktperson: Ingfrid Mulen
e-post: [email protected] / 94 85 11 57
Påmelding innen 1. desember 2016 . Overnatting ordner dere
selv.
Påmelding til de ulike arrangementene via link:
https://response.questback.com/bjrgvinbispedmme/salmefest