Mars - min barnehage

MÅNEDSPLANKNØTTENEMARS2017
Ukenummer
Mandag
Tirsdag
Onsdag
UKE 9
UKE 10
6
Frilek
7
Torsdag
Fredag
1
2
3
Nytt barn
Tilvenningsdager
Samling
Tilvenning
8
9
Tur
10
Samling
Lese- og lekegruppe
15
16
17
Samling
Lese- og lekegruppe
Samling
Lese- og lekegruppe
UKE 11
13
Frilek
14
Samling
Gymsal
UKE 12
UKE 13
20
21
Frilek
Samling
Lese- og lekegruppe
27
28
Hg 3 år.
Hipp hurra!!
Tur
22
23
Tur
24
Samling
Lese- og lekegruppe
29
30
31
Generalprøve
Kabarèt kl. 14 -15
Kabarét