Opel-Assistanse

Opel-Assistanse
Uansett tid og uansett sted, i 40 europeiske land – kjører du Opel, kommer du deg videre. Som Opeleier har du nemlig mobilitetsgaranti gjennom Opel-Assistanse 24 timer i døgnet. Eneste kriteriet er at
du benytter et autorisert Opel-verksted i Norge for å få utført foreskrevet service på din Opel.
Betingelsen er at eventuelle mangler som blir anmerket ved service blir utbedret slik at de ikke
forårsaker senere assistansebehov.
Om du er eier, eller ny eier av en brukt Opel vil du også kunne benytte deg av Opel-Assistanse.
Forutsetningen er at service blir gjennomført i henhold til vilkårene nevnt over. Etter gjennomført
service er du automatisk berettiget til Opel -Assistanse i ett (1) år av gangen.
Oversikt over fordelene med Opel-Assistanse:
Rask hjelp 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året i 40 europeiske land.
Om reparasjon ikke er mulig på stedet, vil bilen bli fraktet til nærmeste autoriserte Opel verksted for
vurdering som skal utføres så snart som mulig. Om reparasjonen ikke kan utføres innen 2 timer, vil du
kunne velge mellom en av følgende løsninger:
1) Leiebil i inntil 1-3 dager, maksimalt 4 dager. Vi gjør oppmerksom på at utleiefirma krever at kunde
må stille økonomisk garanti i form av kredittkort, før leiebil kan utleveres. Dette er et forhold mellom
kunde og utleiefirma, Opel Assistanse og Opel Norge kan derfor ikke stille som garantist. Bilen må
leveres tilbake til utleiefilial.
2) Dersom reparasjon ikke kan utføres samme dag kan du få dekket kostnader til offentlig transport
som buss, tog, trikk, t-bane (refusjon for taxi gis kun etter nærmere avtale) inntil og maksimalt 5500
NOK*2 /person til reise videre. Dersom turen overstiger 6 timer vil man kunne få dekket flybilletter
inntil og maksimalt 5500 NOK*2 /person.
3) Om havariet skjer mer enn 80km fra hjemsted eller reparasjonsestimatet er over 24 timer vil du
kunne få dekket overnatting på 3 –stjernes hotell i maks 4 netter.
Må du hente bilen fra verksted etter reparasjon vil du kunne få dekket utlegg til offentlig transport
som buss, tog, trikk, t-bane (refusjon for taxi gis kun etter nærmere avtale) inntil og maksimalt 5500
NOK*2. Dersom turen overstiger 6 timer vil man kunne få dekket flybilletter for inntil og maksimalt
5500 NOK*2. Beløpet dekkes kun for sjåfør, ved henting av bil.
Det dekkes inntil 450 NOK*1 for transport mellom stedet for hendelse/verksted til sted der ytelse
(bilutleie, hotell etc) kan benyttes. Det gis også dekning på 450 NOK*1 for retur fra sted for ytelse
tilbake til verksted/sted for hendelse. Dekningsbeløpet på 450 NOK*1 gjelder pr. assistansesak og er
uavhengig antall personer som skal transporteres.
Alle utlegg må kunne dokumenteres for refusjon.
Inkludert i Opel-Assistanse er også: Hjelp ved utladet startbatteri, punktering og ødelagt
tenningsnøkkel. Opel Assistanse dekker ikke feilfylling av drivstoff.
*150
Euro, *2 613 Euro, utfra gjeldene valutakurs i det aktuelle tidsrommet.
For refusjon av utlegg, RM-NO-Reklamasjon [email protected]