Program

Velkommen til møte om beite-/mosjonskravet for storfe
Alt storfe (unntatt okser eldre enn 6 mnd.) skal ut på beite minst 8 uker i sommerhalvåret.
For en del melkeprodusenter er dette utfordrende. I tillegg har det vært en del uklarheter
rundt ulike krav og mulige tilpasninger til forskriften. Vi inviterer derfor til informasjonsmøte
for å klargjøre forskriften og rydde vekk uklarheter. Dersom noen har gode erfaringer/gode
ideer i forhold til mosjon-/beiting med store buskaper er dere hjertelig velkommen til å dele
erfaringer på møtene.
Hvem arrangerer: «Beiteprosjektet» v/Nina Ugelvik fra Landbruk Nordvest og Rose Bergslid
fra Møre og Romsdal Bondelag/NORSØK i samarbeid med Mattilsynet.
Når og hvor:
 Tirsdag 14. mars på Kløverstua i Surnadal sentrum (ved Kiwi og Felleskjøpet)
 Torsdag 16. mars på Vonheim bygdehus i Malmefjorden, Fræna
Begge møtene blir fra kl. 10:30 – 13:30. Enkel servering
Program:
10:30 – 10:45 Enkel servering og kort informasjon om «Beiteprosjektet» ved Nina og Rose
10:45 – 11:45 Innledning fra Mattilsynet
 Beite/mosjonskravet – hvilke regler gjelder for bønder som har:
o Båsfjøs, løsdrift bygget før 2014, løsdrift bygget etter 2014
 Hvilke krav stilles til en luftegård, og hvilke krav stilles til beiting? Hvilke krav stilles til
et mosjonsbeite?
 Hvordan vil Mattilsynet gjennomføre kontroller i 2017 og videre framover?
 Dispensasjon fra kravet vil være tidsavgrenset og kun bli gitt i særskilte tilfeller. Hva
kan være særskilte tilfeller?
 Hva gjør Mattilsynet dersom dyra ikke er ute?
11:45 – 12:00 Pause
12:00 – 13:30 Spørsmål og erfaringsutvekslinger
Vel møtt