Mars 2017 - min barnehage

Krabatposten mars 2017
Hei foreldre på Krabatene!
Så var første vårmåneden her, men først litt om hva
vi gjorde i februar.
I lek inne ser vi mye rollelek, både blant små og
store. Det handler bl.a. om mor/far/barn og
forskjellige dyr. Det er også mye flotte byggverk
med duplo, lego og plusser. Barna er også ivrige til
å tegne og fargelegge.
Ute er det fortsatt kjekt med gjemmelek og “rødt
lys” i uteleken. Ellers er sandkassa og syklene mye i bruk.
Vi har vært på et par turer og en tur på skatebanen. 3-4 åringene fikk være med å
bake og koste seg med rundstykker på kjøkkenet. Vi har laget karnevalskatter og
rytmeinstrumemter.
I samlingen to ganger i uka har det vært Kardemommebysamlinger, med
fortelling/lesing fra boka og øving på sanger.
Før karnevalet var det samlinger om karneval og faste. Noen av barna fikk prøve
hatter og vi øvde på sanger.
Vi hadde en koselig karnevalsfest sammen med romlingene. Alle som ville kom
fram og viste kostymet sitt og vi sang mange sanger om de forskjellige
“figurene“. Så var det musikk og fugledansen. Vi gikk på avdeligen da vi “slo
katta ut av sekken”. Alle var fornøyde med pølser og saft!
Siste uka i februar var vi en del færre barn, da flere tok vinterferie. Mandag var
det boller med krem og ellers hadde vi samlinger som vanlig. Noen av barna laget
vinterbilder. På tordagen hadde vi en kjempekoselig taco-fest på kjøkkenet med
romlingene.
Mars
Vi har hatt to typer grupper for de eldste barna i februar, og det fortsetter vi med.
Dette er noe barna liker godt. Det ene er bokklubb to ganger i uka (man og ons)
og den andre er en gruppe med Romlingene som handler om sosial kompetanse.
De vanlige lesegruppene har ikke fungert helt optimalt, så nå gjør vi det slik at det
blir to lesegrupper for de som ikke er med i de andre gruppene. Det blir på
onsdager i det samme tidspunkt som de andre.
Ellers har vi også språkgrupper noen dager i uka for de tospråklige barna.
Det nærmer seg kabaret, så det blir flere samlinger og øving på sanger om
Kardemommeby. Vi håper at barna også tør å ha noen replikker. Ellers skal vi
også male noe til røverhuset.
Morgensamlingene begynner til vanlig kl 9.15, men på mandager må det bli
kl.9.00 på grunn av avdelingsmøte kl 9.30. Da skal alle barna være ute.
Vi konsentrerer oss om kabareten nå i mars, så tigerklubb og 3-4 års gruppe går
ut.
Fagområdet antall, rom og form, kommer vi sterkere tilbake til etter kabaret og
påske.
Litt av hvert
Ÿ Ryddedag 10.mars
Ÿ Kabaret 30/3 kl.17. Alle har fått info i posthylla i garderoben.
Ÿ Generalprøve 0nsdag 29/3 kl. 14-15
Ÿ I, g 6 år 11/3!
Ÿ V, g 6 år 18/3
Gratulerer med dagen til begge to!
Månedens regle
Polien
Polito
Politre
Polifire
Polifem
Poliseks
Polisju
Poliåtte
Polini
Politi
Vi ønsker alle en fin mars måned!
Hilsen Anne, Dorota, Grete og Joy