forsikrer atjeg samvittighetsfulltvil oppfylle mineplikter som dommer

DOMSTOL
ADMINISTRASJONEN
,. 2009
Idrailr.
Zoc
E+?
heVsa.ksbeh.
t
Arkiv
-,7_21
r
' c) G-?
-
t
Jeg
LARS BORGE ANDERSEN
...........................................................................
(navn)
dommer ved
OSLO BYFOGDEMBETE
.......................................................................................
(embete)
forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter som dommer
- at jeg vil handle og dømme slik som jeg etter loven og for min
samvittighet kan forsvare , og ikke av noen grunn vikefra rett og
rettferdighet.
Sted.... ..................................................
`..
Dato ..............
.........................................................................