månedsplan for mars

Månedsplan for Bamsebo mars 2017
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
1.
Samlingsstund
Fredag
2.
Samlingsstund
3.
Samlingsstund
9
6.
7.
Samlingsstund
Samlingsstund
Avdelingsmøte
Bading
8.
9.
Tur til Fritidsgården / skogen
Samlingsstund
10.
Samlingsstund
10
11
13.
14.
Samlingsstund
Samlingsstund
Avdelingsmøte
Bading
12
20.
15.
Samlingsstund
Samlingsstund
Avdelingsmøte
Bading
27.
Samlingsstund
Avdelingsmøte
Bading
17.
Tur til Fritidsgården / skogen
23.
24.
Samlingsstund
22.
Tur til Fritidsgården / skogen
Samlingsstund
28.
Samlingsstund
16.
Bake rundstykker
21.
Samlingsstund
13
Innlevering av
påskeferielapper!
29.
Samlingsstund
Samlingsstund
30.
Tur til Fritidsgården / skogen
31.
Samlingsstund
Brit
Miljødag
Tema: Familielek og Påske
Mål: - å kjenne på gledene over å hjelpe andre. - å få gode samspillsopplevelser. – å få gode mestringsopplevelser. – å få kjennskap til høytiden Påske.
Nøkkelord: Bake, hjelpe, dele, venner, egg, kylling.
Tlf. Bamsebo: 46860596.
Tlf. Bamsefaret Barnehagen: 51913460