Morten Schøyen, Eltek

Empowering rural communities
Slide 1
3 March 2017
Empowering rural communities
Kontrakt med UNDP på
solstrømsystemer til 104
klinikker i Zimbabwe
Slide 2
3 March 2017
Vår vei til suksess med UNDP
Innovasjonspris
Telecom
Global markeds og
teknologi leder
> 10.000 Hybrid installasjoner
Slide 3
3 March 2017
Rectiverter
Hva norske myndigheter kan gjøre for å forenkle adgang til FN
markedet
•
Mer fokus på Pilotering & «Proof of concepts»
-
Enklere å finansiere/raskere å implementere
-
Påvirkning til spesifikasjoner
-
Testede og mer optimale løsninger
•
I større grad benytte ambassader som
utstillingsvindu for bærekraftig norsk teknologi
•
Evne å evaluere livstid kost og faktisk verdi,
ikke bare innkjøpspris.
Slide 4
3 March 2017
Experience the power.
Slide
3 March
5
2017