Etablererkurs og næringsfaglig vurdering

Etablererkurs og næringsfaglig vurdering
Har du planer om å starte opp egen virksomhet, men trenger kvalifisert vurdering av din
forretningsidé, samt verdifull kunnskap og veiledning for å komme videre? I så fall kan dette
være noe for deg. Du vil få et 4-ukers kurs der du og din forretningsidé er i fokus.
Kurset inkluderer næringsfaglig vurdering for deltakere som skal søke om å beholde sine
ytelser i en utviklings- og oppstartsfase. Tilbudet gjelder for deltakere fra hele Østfold og
arrangeres i Moss.
Målgruppe
Arbeidssøkere over 19 år med ytelsene dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) som
har en forretningsplan og ønske om å starte opp egen virksomhet.
Positiv uttalelse i en næringsfaglig vurdering er et inngangsvilkår for søknad om å beholde
ytelsen i en utviklings- og oppstartsfase.
Kurset er også åpent for søkere uten disse ytelsene.
Faglig innhold
Kurset er praktisk rettet. Du vil få en realistisk innføring og helhetlig oversikt over hva det
innebærer å etablere egen virksomhet. I tillegg til å få veiledning og anledning til å jobbe med
og teste ut egen forretningsplan, omhandler kurset temaer som:
o
o
o
o
o
o
Markedsbehov
Markedsføring og salg
Økonomi
Lover og regler
Etikk
Nettverksbygging
Du får også en næringsfaglig vurdering av din forretningsidé. Vurderingen omhandler
hvorvidt ditt prosjekt kan antas å gjøre deg selvforsørgende og hvor lang tid du vil trenge til
en utviklings- og/eller oppstartsfase. Næringsfaglig vurdering kan gjennomføres tidlig i kurset
for deltakere med raskt behov for dette.
Kompetanse
Kurset gir deg økt kunnskap om oppstart av egen bedrift og etablerertilværelsen.
Du får en faglig vurdering og analyse av planene for oppstart av egen virksomhet.
Positiv uttalelse i en næringsfaglig vurdering er et inngangsvilkår for søknad om å beholde
din ytelse fra NAV i en utviklings- og oppstartsfase.
Kontakt din saksbehandler i NAV for å avklare om dette kan være noe for deg!