Offentlig søkerliste

Offentlig søkerliste - dommer
134012 - Embete som nestleder/tingrettsdommer ved Follo tingrett (Ref. 17/232)
ID: 1 - Thorbjorn Gaarder
Mann (61), Oslo .
ID: 2 - Kristine Schilling
Kvinne (46), Asker.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1991-01 - 1995-12 Grad: cand. jur
Yrkeserfaring
2014-09 -
Spesialenheten for politisaker Stilling: Juridisk rådgiver
2016-08 - 2016-10
Domstoladministrasjonen (Sør-Trøndelag tingrett) Stilling: Kst. tingrettsdommer
2014-04 - 2014-08
Spesialenheten for politisaker Stilling: Etterforskingsleder
2012-09 - 2014-04
Domstoladministrasjonen (Bergen tingrett) Stilling: Kst tingrettsdommer
2003-01 - 2012-09
Egen advokatpraksis (Advokat Kristine Schilling LL.M.) Stilling: Advokat
2011-09 - 2012-08
I kontorfellesskap med advokafirmaet Consilium DA Stilling: Advokat
1998-10 - 2003-01
Asker og Bærum herredsrett Stilling: Dommerfullmektig
1997-04 - 1997-12
Tana og Varanger sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig
1996-08 - 1997-04
Advokat Ellen Moen Stilling: Advokatfullmektig
1996-08 - 1996-09
Chr-Albrechts-Universitä​t zu Kiel, rettsmedisinske inst. Stilling: Trainee
1992-10 - 1996-01
Advokatfirmaer i Norge, Tyskland og England Stilling: Trainee
1991-10 - 1992-03
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet Stilling: Støtteunderviser
ID: 3 - Janne Jordbakke
Kvinne (45), Kråkerøy.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1991-01 - 1996-12 Grad: juridisk embetseksamen
Yrkeserfaring
2012-09 -
Fylkesnemnda i Østfold Stilling: fylkesnemndsleder
2016-03 - 2016-08
Fylkesnemnda i Østfold Stilling: fungerende daglig leder
2010-06 - 2012-08
Østfold politidistrikt Stilling: politiadvokat
2009-09 - 2010-06
Fredrikstad tingrett Stilling: dommerfullmektig
2006-08 - 2009-08
Halden tingrett Stilling: dommerfullmektig
2008-01 - 2008-05
Halden tingrett Stilling: kst. tingrettsdommer
2004-08 - 2006-08
Norsk Pasientskadeerstatning Stilling: advokat/rådgiver
2000-08 - 2003-05
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA Stilling: advokat
1998-08 - 2000-08
LO Stilling: adv.flm./advokat
1997-01 - 1998-08
Rikstrygdeverket Stilling: førstekonsulent
ID: 4 - Knut Inge Stavang
Mann (50), Sofiemyr.
Utdanning
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 08:19
Side 1 / 4
Universitetet i Bergen
1990-08 - 1995-06 Grad: Cand Jur
Yrkeserfaring
2005-01 -
Follo politidistrikt Stilling: Politiadvokat 2
2004-11 - 2004-12
Oslo statsadvokatembeter Stilling: Konst statsadvokat
1997-08 - 2004-10
Follo politidistrikt Stilling: Politiadjutant/politiins​pektør/politiadvokat
1995-10 - 1997-08
Kirke, utdanning og forskningsdepartementet Stilling: Førstekonsulent
1990-04 - 1990-06
Lensmannen i Solund Stilling: Lensmannsbetjent
1990-01 - 1990-03
Lensmannen i Solund Stilling: Konst. Lensmann
1989-06 - 1989-12
Lensmannen i Solund Stilling: Lensmannsbetjent
1987-09 - 1988-08
Lensmannen i Flora Stilling: Lensmannsbetjentaspirant
ID: 5 - Gry Hege Ahlgren
Kvinne (44), Kråkerøy.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1992-01 - 1998-06 Grad: Juridisk embetseksamen - candidata juris
Yrkeserfaring
2016-12 -
Sykehuset Østfold Stilling: HR rådgiver
2015-07 - 2016-11
Skatt øst Stilling: Underdirektør
2010-02 - 2015-07
Advokatfirma AhlgrenKreutz AS Stilling: Advokat, partner, daglig leder
2010-02 - 2015-06
Høyskolen i Østfold Stilling: Foredragsholder
2010-02 - 2015-06
Ulike offentlige instanser Stilling: Foredragsholder
2009-08 - 2010-02
Foreldrepermisjon Stilling: Foreldrepermisjon
2004-08 - 2009-08
Advokatfirma Ytterbøl & Co AS Stilling: Advokat
2003-01 - 2004-08
Advokatfirma Brækhus Dege DA Stilling: Advokat
2001-05 - 2002-12
Hedemarken tingrett Stilling: Dommerfullmektig
2000-01 - 2001-04
Østfold politidistrikt Stilling: Politiadjutant
1998-08 - 2000-01
Skattedirektoratet Stilling: Førstekonsulent
1998-06 - 1998-08
Statens tobakkskaderåd Stilling: Førstekonsulent
1997-02 - 1998-02
Universitetet i Oslo - Institutt for offentlig rett Stilling: Vitenskapelig assistent
ID: 6 - Rune Nordby
Intern søker
Mann (45), OSLO.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1993-08 - 1998-06 Grad: Juridisk Embetseksamen
Yrkeserfaring
2015-10 -
Domstoladministrasjonen Stilling: Tingrettsdommer
2011-02 - 2015-09
Barne- og familie departementet Stilling: Fylkesnemndsleder i Oslo og Akershus
2010-08 - 2011-01
Barne- og familie departementet Stilling: Fylkesnemndsleder I Rogaland
2001-03 - 2010-07
A7 Osloadvokatene AS Stilling: Advokat/partner/daglig leder
1998-08 - 2001-02
A7 Osloadvokatene AS Stilling: Advokatfullmektig
ID: 7 - Kari-Grethe Stave
Kvinne (40), Oslo.
Utdanning
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 08:19
Side 2 / 4
Universitetet i Oslo,
juridisk fakultet (deler av
studiet i Bergen)
1995-08 - 2000-06 Grad: Cand. jur.
Yrkeserfaring
2010-09 -
Pasientskadenemnda Stilling: Seniorrådgiver/advokat (er i permisjon fra denne stillingen)
2016-03 -
Politidirektoratet Stilling: Seniorrådgiver/politiins​pektør i internasjonal seksjon
2015-04 - 2016-02
Politidirektoratet Stilling: Leder for Juridisk stab/Seksjonssjef ved juridisk utredningsseksjon (vikariat)
2004-08 - 2010-08
Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig
2003-10 - 2004-08
Ofoten tingrett Stilling: Dommerfullmektig
2002-06 - 2003-09
Oslo politidistrikt Stilling: Politiadvokat/politifull​mektig
2000-09 - 2002-06
Advokatfirmaet Schjødt AS Stilling: Advokatfullmektig
2000-05 - 2000-06
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA Stilling: Trainee
1999-12 - 1999-12
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA Stilling: Trainee
1999-06 - 1999-07
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech ANS-M.N.A. Stilling: Trainee
1998-12 - 1998-12
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech ANS-M.N.A. Stilling: Trainee
1997-12 - 1997-12
Advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve Lund, Bergen Stilling: Trainee
1997-06 - 1997-07
Advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve Lund, Bergen Stilling: Trainee
1997-03 - 1997-04
Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet Stilling: Vitenskapelig assistent
ID: 8 - alice jervell
Intern søker
Kvinne (56), Staubø.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1982-08 - 1988-05 Grad: Juridisk embetseksamen
Yrkeserfaring
1994-01 - 2015-03
Advokatfirma Andersen og Jervell ANS Stilling: Advokat/Partner
1992-03 - 1993-12
Nedenes herredsrett Stilling: Dommerfullmektig
1988-06 - 1991-12
Aust-Agder fylkesskattekontor Stilling: førstekonsulent
ID: 9 - Erland Flaterud
Mann (46), Oslo.
Utdanning
Universitetet i Bergen
1990-08 - 1996-12 Grad: Cand.jur
Yrkeserfaring
2012-04 -
Follo tingrett Stilling: Tingrettsdommer
2011-08 - 2012-02
Sør-Gudbrandsdal tingrett Stilling: Konst. tingrettsdommer
2002-09 - 2011-08
Utenriksdepartementet Stilling: Seniorrådgiver Rettsavd./ amb.sekr i Jakarta (3 år) og London (3 år)
2001-01 - 2009-03
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN) Stilling: Foreleser
1997-12 - 2004-06
Universitetet i Bergen, Juridisk fakultet Stilling: Sensor
2001-09 - 2002-09
Norges Høyesterett Stilling: Utreder
1999-08 - 2001-09
Advokatfirmaet Selmer DA Stilling: Fast advokat
1997-03 - 1999-07
Tinn og Heddal Sorenskriverembete Stilling: Dommerfullmektig / konst. sorenskriver
ID: 10 - Anne Christine Stoltz
Kvinne (43), Oslo.
Utdanning
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 08:19
Side 3 / 4
Universitetet i Oslo
1994-01 - 2000-01 Grad: cand. jur
Yrkeserfaring
2015-08 -
Oslo statsadvokatembeter Stilling: konstituert statsadvokat
2011-08 - 2015-08
Advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum Stilling: advokat
2010-08 - 2011-08
Oslo tingrett Stilling: dommerfullmektig
2010-01 - 2010-08
Den norske legeforening Stilling: juridisk rådgiver
2009-03 - 2010-01
ØKOKRIM Stilling: politiadvokat
2001-08 - 2009-03
Oslo politidistrikt Stilling: politiadvokat
ID: 11 - Jannecke Tobiassen
Intern søker
Kvinne (42), Oslo.
Utdanning
Universitetet i Oslo
1997-08 - 2002-05 Grad: Cand.jur.
Yrkeserfaring
2010-01 -
Advokatfirmaet Schjødt AS Stilling: Advokat - Assosiert partner
2014-11 -
Follo tingrett Stilling: Tingrettsdommer
2003-08 - 2009-12
Advokatfirmaet Briskerud & Wiermyhr DA Stilling: Advokatfullmektig - Fast advokat
2002-08 - 2003-07
Advokatgruppen Kjelland & Co Stilling: Advokatfullmektig
2001-08 - 2002-02
Advokatfirmaet Haavind Vislie (Advokatfirmaet Haavind AS) Stilling: Trainee
ID: 12 - Lars Marcus Evensen
Intern søker
Mann (36), Oslo.
Utdanning
Universitetet i Oslo
2001-08 - 2006-12 Grad: Master i rettsvitenskap
Yrkeserfaring
2014-10 -
Oslo tingrett Stilling: Dommerfullmektig I
2016-01 - 2016-05
Gjøvik tingrett Stilling: Kst. tingrettsdommer
2012-10 - 2014-10
Larvik tingrett Stilling: Dommerfullmektig
2011-02 - 2012-09
Advokatfirma Scavenius AS Stilling: Advokat
2007-01 - 2011-01
Advokatfirma Scavenius AS Stilling: Advokatfullmektig
2006-11 - 2006-12
Advokatfirma Scavenius AS Stilling: Trainee (internship)
2005-05 - 2005-07
Advokatfirma Ræder DA Stilling: Trainee (internship)
2002-01 - 2005-05
Advokatfirma Ræder DA Stilling: Studentstilling (timebasert)
2001-03 - 2002-05
TV 2 Stilling: Produsent og fotograf (prosjektbasert)
2001-03 - 2001-03
TV 2 Nyhetene Stilling: Fotograf og redigerer TV 2 Nyhetene
1999-08 - 2000-08
Den kongelige norske marine Stilling: Filmprodusent og fotograf
Offentlig søkerliste - dommer - Generert fra Jobbnorge.no den 7. mars 2017 kl. 08:19
Side 4 / 4