Informasjon om møtet finner du her.

ØSTFOLD SAU OG GEIT
INVITASJON TIL VÅRMØTE
Østfold Sau og Geit inviterer til årets vårmøte
mandag 20. mars kl 19
i Kirkeby Grendehus, Eidsberg. Adresse Folkenborgveien 483, 1880 Eidsberg.
Tema: Lamming
Vi er blant annet innom klargjøring av sau og fjøs til lamming. Forebygging av lammingsproblemer,
koppelam og svake lam.
Foreleser er Jeanette Johnsen. Jeanette er utdannet Cand. Agro i Danmark (tilsvarende sivilagronom),
med etterutdanning blant annet innen obduksjon, lamming, parasitter etc. Hun har arbeidet i flere
store besetninger og også drevet en besetning i Danmark med 400 vinterfora søyer fordelt på ni raser
selv, derav 120 gammelnorsk spælsau. Hun har laget etterutdanning for sauebønder og vært
freelance sauekonsulent siden 2002, og har forelest både i Danmark, Sverige og Norge.
Etter at hun flyttet til Norge har hun startet opp en besetning med gammelnorsk spælsau og har også
gjeterhunder.
Enkel servering.
Kjenner du noen som ikke er medlem, men som vurderer å bli det? Inviter dem med!
Vel møtt!
Følger du Østfold Sau og Geit på Facebook? www.facebook.com/ostfoldsauoggeit
Vi har også hjemmeside med adresse www.nsg.no/oestfold/
På vegne av styret i ØSG
Maria Tveiten Geber
Sekretær