Program for Stiftsdagen, mandag 20. mars 2017:

Program for Stiftsdagen, mandag 20. mars 2017:
Kl. 10.00: Gudstjeneste i Nidarosdomen ved biskopen. Med pålegging av stolaer på kateketer.
Kl. 12.00: Lunsj, Scandic Nidelven hotell
Kl. 13.00: Hovedsamling 1
For alle fellesrådsansatte:
** "Om Luther, reformasjonen og nåden" - ved Per Kristian Aschim,
kirkehistorieker og rådgiver i presteforeningen.
** Luther-salmer - ved Christine Goedecke og musikere.
For prester og ansatte i bispedømmerådet:
** Informasjon om den nye virksomheten ved representanter for
Kirkerådet
Kl.14.00: Hovedsamling 2
Felles for alle:
** Forestillingen «Hvordan bli en best mulig motarbeider» - ved (dårlig) leder
for Motarbeider, Halvor Haukerud
Kl. 15.00: Kaffepause
Kl. 15.30: Seminarer
For fellesrådsansatte, valgfrie seminarer:
** 1. "Hvordan ivareta gravplassen som minnested?" - ved Åse Skrøvset,
rådgiver for gravlunder.
** 2. "Liv i maangfoldig fellesskap, den diakonale kirke i lys av
reformasjonen" - nærmere info kommer.
** 3. "Å jobbe i førstelinjen i kirken" - ved Maria Kierulf, KA.
For prester og ansatte i bispedømmerådet:
** Interaktiv panelsamtale om håp og utfordringer vi står foran representanter fra arbeidsgiver både på sentralt, regionalt og lokalt nivå.
Kl. 17.00: Forestillingen «Jakob - veien hjem er lang» i Vår Frue Kirke, med Helga Samset og
Jonas Kilmork Vemøy (les mer om forestillingen her)
Kl. 18.30: Festmiddag
** Intro/aperitif før middag v/biskop Tor Singaas
** Underholdning v/Øystein Wiik - Høydepunkt fra musikal om Martin
Luthers liv. Tekst, bilder og musikk som gir historier om reformatoren
som kanskje ikke alle har hørt før....