Uke 10_Status tollkvoter EU 2017

Norges sjømatråd AS
Besøksadresse: Stortorget 1
Post: Postboks 6176
9291 Tromsø
Telefon 77 60 33 33
[email protected]
www.seafood.no
Status tollkvoter uke 10
NO 988 597 627 MVA
Emne:
Statusrapport tollkvoter til EU – informasjon til eksportører
Kontaktperson:
Victoria Braathen
Dato:
08.03.2017
Antall sider:
12
[email protected]
913 44 035
Ukekommentar:


I de tilfeller der det er mulig, bør Gatt-kvoter eller autonome kvoter benyttes før en kompensasjonskvote.
Det gjøres oppmerksom på at samtlige av kompensasjonskvotene som ble åpnet høsten 2016 får nye volum tilgjengelig
fra 1.5.2017.
Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon om toll, opprinnelse eller andre betingelser for eksport av sjømat.
KOMPENSASJONSKVOTER
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
09.0701
1504 2010 90
1504 3010 99
Animalsk olje/fett, bortsett fra hvalolje, i pakninger mer
enn 1 kg.
1.000
1.000
09.0702
0303 1900 00
Annen laksefisk (salmonidae), f.eks. røye, sik, harr. Fra
01.09.2016 til 30.04.2017. Ny kvote fra 01.05.2017.
2.000
1.998
09.0703
0305 5190 10
0305 5190 20
0305 5310 00
Klippfisk, tørket og saltet torsk, ikke røkt.
Fra 01.04.2017 til 31.12.2017.
13.250
13.250
09.0710
0303 5100 00
Nordsjøsild, norsk vårgytende sild (NVG-Sild) og annen
sild (Clupea harengus, Clupea pallasii). Fra 01.09.2016
til 30.04.2017. Ny kvote fra 01.05.2017.
26.500
25.687
Siste
importdato
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
09.0711
1604 1390 91
1604 1390 92
1604 1390 99
1604 1700 00
1604 1800 00
1604 1992 00
1604 1993 90
1604 1994 00
1604 1995 00
1604 1997 00
1604 2090 30
1604 2090 35
1604 2090 40
1604 2090 50
1604 2090 60
1604 2090 90
Fisk, tilberedt eller konservert, av ulike fiskearter, for
eksempel sardiner, brisling, torsk, sei; også kaviar og
kaviarerstatning av fiskerogn.
09.0712
0303 5410 00
Siste
importdato
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
400
399
Fryst makrell (Scomber scombrus, Scomber japonicus),
under 600 gr./over 600 gr. Fra 01.09.2016 til
30.04.2017. Ny kvote fra 01.05.2017.
25.000
23.585
09.0713
0303 5530 00
0303 5590 90
0303 5600 00
0303 6990 00
0303 8200 00
0303 8955 00
0303 8990 00
Fryst, Chilensk hestemakrell (Trachurus murphyi); annen
hestemakrell Cobia (Rachhycentron canadum);
annen fisk (av familiene Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt
lever, rogn og melke); Skate (Rajidae spp.);
Guldbrasen (Sparus aurata); annen fisk. Fra 01.09.2016
til 30.04.2017. Ny kvote fra 01.05.2017.
2.200
602
09.0714
0304 8600 00
0304 9923 10
0304 9923 20
0304 9923 30
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst, fileter med
skinn; sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst, fileter
uten skinn; sildelapper/butterflies (Clupea harengus,
Clupea pallasii). Fra 01.09.2016 til 30.04.2017.
Ny kvote fra 01.05.2017.
55.600
52.109
500
0
7/2
6.100
0
6/1
Laks, fryst.
580
199
Filet av laks, fersk/kjølt/fryst.
610
0
Annen laksefisk, for eksempel røye, fersk/kjølt/fryst.
670
636
Lange (Molva spp.), fersk/kjølt.
370
264
09.0715
09.0716
09.0717
09.0718
09.0719
09.0720
0302 1100 00
0303 1400 00
0302 1300 00
0302 1400 00
0303 1100 00
0303 1200 00
0303 1300 10
0304 4100 00
0304 8100 00
0302 1900 00
0303 1900 00
0302 5940 00
Ørret, fersk/kjølt/fryst.
Laks, fersk/kjølt.
2
7/1
Løpenr.
09.0721
09.0722
EUs Taric nr.
0302 2200 00
0302 2300 00
0302 2400 00
0302 2900 00
0302 4500 00
0302 4600 00
0302 4700 00
0302 4990 00
0302 5400 00
0302 5600 20
0302 5990 00
0302 8200 00
0302 8300 00
0302 8400 00
0302 8530 00
0302 8590 00
0302 8950 00
0302 8960 00
0302 8990 00
0303 3400 00
0303 3910 00
0303 3930 00
0303 3985 00
0304 9100 00
0304 9490 00
0304 9521 00
0304 9525 00
0304 9529 00
0304 9530 00
0304 9540 00
0304 9550 00
0304 9560 00
0304 9590 00
0304 9610 00
0304 9620 00
0304 9630 00
0304 9690 00
0304 9700 00
0304 9999 20
0304 9999 25
0304 9999 40
0304 9999 50
0304 9999 65
0304 9999 69
0304 9999 70
0304 9999 90
Utdrag av varebeskrivelse
Diverse fiskearter, som for eksempel breiflabb, steinbit,
rødspette, piggvar, hestemakrell, lysing, m.fl.
Annet fiskekjøtt, fryst, av ulike arter som for eksempel
torsk, hyse, sei, lysing, kolmule, m.fl.
3
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
Siste
importdato
250
0
1/3
500
360
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
09.0723
0302 4100 00
0303 5100 00
09.0724
09.0725
09.0726
09.0727
09.0728
09.0729
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
Sild, fersk/kjølt/fryst, fra 16.06.17 til 14.02.18
800
800
0302 4400 00
Makrell, fersk/kjølt, fra 16.06.17 til 14.02.18
260
260
0303 5410 00
Makrell, fryst, fra 16.06.2017 til 14.02.18.
30.600
30.600
Uer (Sebastes spp.), fersk/kjølt/fryst.
130
0
Filet og annet fiskekjøtt av enkelte arter ferskvannsfisk,
fersk/kjølt/fryst.
110
109
Filet, fersk eller kjølt, av for eksempel
sild, makrell, sei, uer, steinbit, m.fl.
180
136
Sildelapper og annet fiskekjøtt av torsk,
sei og hyse, fersk eller kjølt.
130
99
0302 8931 00
0302 8939 00
0303 8931 00
0303 8939 00
0304 3100 00
0304 3200 00
0304 3300 00
0304 3900 00
0304 4250 00
0304 4910 00
0304 6100 00
0304 6200 00
0304 6300 00
0304 6900 00
0304 8250 00
0304 8910 00
0304 4430 00
0304 4500 00
0304 4600 00
0304 4700 00
0304 4800 00
0304 4950 00
0304 4990 00
0304 5300 00
0304 5600 00
0304 5700 00
0304 5950 00
0304 5990 00
4
Siste
importdato
30/1
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
09.0730
0304 7100 00
0304 7200 00
0304 7300 00
0304 7400 00
0304 7500 00
0304 7910 00
0304 7950 00
0304 7990 00
0304 8310 00
0304 8390 10
0304 8390 90
0304 8400 00
0304 8500 00
0304 8890 00
0304 8921 00
0304 8929 00
0304 8960 00
0304 8990 10
0304 8990 30
0304 8990 40
0304 8990 50
0304 8990 60
0304 8990 90
Fryst filet av diverse hvitfisk som for eksempel torsk, sei,
hyse, uer, kveite, rødspette, steinbit, breiflabb, m.fl.
5
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
9.000
7.051
Siste
importdato
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
09.0731
0305 2000 11
0305 2000 18
0305 2000 19
0305 2000 21
0305 2000 30
0305 2000 73
0305 2000 75
0305 2000 77
0305 2000 79
0305 2000 99
Lever og rogn, tørket, saltet eller i saltlake, men ikke røkt.
09.0732
0305 4100 00
09.0733
09.0734
09.0735
09.0736
09.0737
09.0738
0305 4200 00
0305 4300 00
0305 4400 00
0305 4900 00
0305 7100 10
0305 6400 00
0305 6980 20
0305 6980 30
0305 6980 40
0305 6980 50
0305 6980 61
0305 6980 64
0305 6980 65
0305 6980 67
0305 6980 90
0305 7100 90
0305 6100 00
0306 1500 00
0306 1699 00
0306 1793 00
0306 9520 10
0306 9530 10
0306 3400 00
0306 3590 12
0306 3590 14
0306 3590 20
0306 3590 92
0306 3590 93
0306 3590 96
0306 3610 11
0306 3610 91
0306 9400 00
0306 9520 20
0306 9530 20
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
1.900
1.769
Røkt laks.
450
405
Røkt annen fisk, som for eksempel sild, makrell, flyndre,
ørret, ål og kveite, m.fl.
140
137
Saltet fisk eller fisk i saltlake, ikke tørket eller røkt. For
eksempel brosme, sei, lange, hyse, m.fl.
250
98
1.440
1.351
Reker (Pandalidae), fryst; sjøkreps (Nephorops
norvegicus), fryst.
950
946
Reker (Pandalidae), kokt om bord, ikke fryst.
800
555
Reker (Pandalidae), ikke fryst, til videreforedling i EU.
Sjøkreps (Nephorops norvegicus), ikke fryst.
900
868
Sild, saltet eller i saltlake, ikke røkt, tørket.
09.0739
1604 1100 00
Laks, tilberedt/konservert, hel eller stykker.
170
160
09.0740
1604 1291 00
1604 1299 00
Sild, tilberedt/konservert, hel eller stykker.
3.000
2.995
6
Siste
importdato
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
09.0741
1604 1390 00
Sardiner/brisling, tilberedt/konservert.
180
180
09.0742
1604 1511 00
1604 1519 00
Makrell, tilberedt/konservert.
130
129
09.0743
1604 1700 00
1604 1800 00
1604 1992 00
1604 1993 00
1604 1994 00
1604 1995 00
1604 1997 00
1604 2090 00
Tilberedt/konservert fisk som for eksempel panert fisk av
ulike arter samt fiskeboller, fiskepudding og fiskekaker
produsert av hvitfisk.
5.500
5.199
09.0744
1604 2010 00
Laks, tilberedt/konservert.
300
299
Reker, pillede, fryst. Tilberedt/konservert.
8.000
7.169
Reker, tilberedt/konservert, for eksempel reker i lake.
Omfatter ikke reker, fryst og pillet.
1.000
929
50
31
09.0745
09.0746
09.0748
1605 2110 20
1605 2110 40
1605 2110 50
1605 2110 91
1605 2190 20
1605 2190 40
1605 2190 57
1605 2190 60
1605 2190 91
1605 2900 20
1605 2900 40
1605 2900 45
1605 2900 91
1605 2110 30
1605 2110 96
1605 2110 99
1605 2190 30
1605 2190 45
1605 2190 49
1605 2190 55
1605 2190 58
1605 2190 62
1605 2190 65
1605 2190 96
1605 2190 99
1605 2900 30
1605 2900 50
1605 2900 55
1605 2900 60
1605 2900 96
1605 2900 99
1605 1000 00
Krabbe, tilberedt/konservert.
7
Siste
importdato
Løpenr.
09.0749
09.0750
EUs Taric nr.
1605 2110 20
1605 2110 40
1605 2110 50
1605 2110 91
1605 2190 20
1605 2190 40
1605 2190 57
1605 2190 60
1605 2190 91
1605 2900 20
1605 2900 40
1605 2900 45
1605 2900 91
1604 1291 11
1604 1291 91
1604 1299 11
1604 1299 19
Utdrag av varebeskrivelse
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
Reker, ikke i lufttett lukket emballasje, pillede, fryste,
men ikke videre bearbeidet, i pakninger med innhold
høyst 2 kg./over 2 kg.; Reker (pandalus borealis), ellers,
f.eks. lufttett lukket, pillet, fryst. Fra 01.09.2016 til
30.04.2017. Ny kvote fra 01.05.2017.
7.000
6.997
Kryddersaltet sild; Eddikbehandlet sild; Eddik- og
krydderbehandlet sild. Fra 01.09.2016 til 30.04.2017.
Ny kvote fra 01.05.2017.
11.400
237
09.0752
0303 5100 00
Sild, fryst.
44.000
42.510
09.0756
0304 8600 00
0304 9923 10
0304 9923 20
0304 9923 30
Sildefilet og sildelapper, fryst.
67.000
56.623
09.0776
1504 2010 00
Faste fraksjoner av fett og olje av fisk, bortsett fra
leverolje.
384
373
09.0818
0304 8949 10
0304 8949 20
0304 9999 11
Makrell (Scomber scombrus, Scomber japonicus), fryst
filet og fryste makrellapper. Fra 01.09.2016 til
30.04.2017. Ny kvote fra 01.05.2017.
11.300
9.725
09.0819
0304 4990 10
0304 5950 00
Sildefilet og sildelapper (Clupea harengus, Clupea
pallasii), fersk/kjølt. Fra 01.09.2016 til 30.04.2017. Ny
kvote fra 01.05.2017.
9.000
9.000
09.0820
0305 1000 00
Mel og pelleter, egnet til menneskeføde. Fra 01.09.2016
til 30.04.2017. Ny kvote fra 01.05.2017.
1.000
810
8
Siste
importdato
GATT KVOTER
Løpenr.
EUs Taric nr.
09.0006
0302 4100 00
0303 5100 00
0304 5950 00
0304 5990 10
0304 9923 00
09.0007
09.0009
0305 5110 10
0305 5110 20
0305 5190 10
0305 5190 20
0305 5310 00
0305 6200 20
0305 6200 25
0305 6200 50
0305 6200 60
0305 6910 00
0305 7200 10
0305 7200 15
0305 7200 20
0305 7200 25
0305 7200 30
0305 7200 35
0305 7200 50
0305 7200 52
0305 7200 56
0305 7200 60
0305 7200 62
0305 7200 64
0305 7900 10
0305 7900 15
0305 7900 20
0305 7900 25
0305 7900 30
0305 7900 35
0305 7900 50
0305 7900 52
0305 7900 56
0305 7900 60
0305 7900 62
0305 7900 64
0302 5419 10
0303 6619 11
0303 6619 19
Utdrag av varebeskrivelse
Sild, på betingelse av at referanseprisene overholdes.
Fra 16.06.17 til 14.02.18
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
34.000
34.000
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Boreugadus saida):
-tørket, også saltet, men ikke røkt.
-saltet, også i lake, men ikke tørket eller røkt.
25.000
Nordamerikansk kolmule (Merluccius bilinearis),
fersk/kjølt/fryst.
2.000
1.237
21.537
09.0045
0303 1900 10
Fisk (Coregone), fryst.
1.000
915
09.0046
1605 4000 30
Kreps, kokt m/dill, fryst.
3.000
0
09.0047
1605 2110 40
1605 2190 40
1605 2900 40
Reker (Pandalus borealis), pillet, kokt, fryst, men ikke
videre bearbeidet.
500
20
09.0048
0304 8990 10
Filet (av Allocyttus og Pseudocyttus maculatus), fryst.
200
69
09. 0705
1604 2070 00
Tilberedt/konservert tunfisk, bukstripet bonit eller andre
fisk av arten Euthynnus.
742
0
09.0707
1604 2050 00
Tilberedt/konservert sardin, bonit, makrell (Scomber
scombrus, Scomber japonicus og Orcynopsis unicolor).
865
768
9
Siste
importdato
4/1
18/1
(1) Adgang til autonome tollkvoter er underlagt de betingelser som er fastsatt i artikkel 291 - 300 i forordning (EEC) nr. 2454/93.
Forordningen fastsetter at importør av varer som anvender autonome tollkvoter skal være godkjent og listeført hos tollmyndighetene i det
medlemslandet hvor varene omsettes.
Varer som anvender autonome tollkvoter skal være beregnet “til bearbeiding i EU”. Følgende prosesser anses som tilstrekkelig
bearbeiding: oppskjæring i skiver, terninger, remser og ringer; filetering; produksjon av sildelapper; oppskjæring av frosne blokker,
oppdeling av frosne interleaved-pakkede fileter; m.m.
Følgende prosesser anses som ikke tilstrekkelig bearbeiding for tilgang til autonome tollkvoter: rensing; fjerning av hode og hale;
oppskjæring; ompakking av løse fileter; sortering; merking; emballering; kjøling; frysing; glasering; opptining; adskillelse; m.m.
AUTONOME KVOTER
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
09.2746
0302 8990 30
Snapper (Lutjanus purpureus), fersk/kjølt. Til bearbeiding
i EU (1).
1.500
1.249
09.2748
0302 9100 95
0303 9190 91
0305 2000 30
Rogn, fersk/kjølt/fryst, saltet eller i saltlake. Til
bearbeiding i EU (1).
7.000
6.748
09.2750
1604 3200 20
Rogn, vasket, uten rognsekk/hinne, saltet eller i saltlake.
Til bearbeiding i EU for produksjon av
kaviaretterligninger.
3.000
2.861
09.2754
0303 5910 10
Ansjos (Engraulis anchoita og Engraulis capensis), fryst.
Til bearbeiding i EU (1).
1.000
1.000
Torsk (Gadus morhua/macrocephalus/ogac og
Boreaogadus saida), fersk/kjølt/fryst, uten lever, rogn og
melke. Til bearbeiding i EU (1).
75.000
64.601
Lysing (Merluccius spp. -unntatt Merluccius merluccius
og Urophysic spp.-), og rosa kingklip (Genypterus
blacodes og Genypterus capensis), fryst. Til bearbeiding i
EU (1).
15.000
14.382
Newzealandsk langhale, fryst filet og annet fiskekjøtt. Til
bearbeiding i EU (1).
17.500
14.785
Torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus og
Boreaogadus saida.), saltet eller i saltlake.
Til bearbeiding i EU (1).
4.000
3.511
09.2759
09.2760
09.2761
09.2765
0302 5110 20
0302 5190 10
0302 5910 10
0303 6310 10
0303 6330 10
0303 6390 10
0303 6910 10
0303 6611 10
0303 6612 10
0303 6613 10
0303 6619 11
0303 6619 91
0303 8970 10
0303 8990 30
0304 7950 10
0304 7990 11
0304 7990 17
0304 9590 11
0304 9590 17
0305 6200 20
0305 6200 25
0305 6200 29
0305 6910 10
10
Siste
importdato
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
09.2770
0305 6300 10
Ansjos (Engraulis anchoita), saltet eller i saltlake. Til
bearbeiding i EU (1).
2.500
1.715
09.2772
0304 9310 10
0304 9410 10
0304 9510 10
0304 9910 10
Surimi, fryst. Til bearbeiding i EU (1).
60.000
54.640
09.2774
0304 7419 10
0304 9550 10
Lysing (Merluccius productus), fryst filet og annet
fiskekjøtt. Til bearbeiding i EU (1).
15.000
10.829
Torsk (Gadus morhua og Gadus macrocephalus), fryst
filet og annet fiskekjøtt.
Til bearbeiding i EU (1).
38.000
28.821
Alaska Pollock (Theragra chalcogramma), fryst, fryst filet
og annet fiskekjøtt. Til bearbeiding i EU (1).
300.000
251.854
09.2778
0304 8390 21
0304 9999 65
Flyndrefisk (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata,
Pleuronectes quadrituberculatus,
Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), fryst filet
og annet fiskekjøtt. Til bearbeiding i EU (1).
5.000
245
09.2785
0307 4391 10
0307 4392 10
0307 4399 21
Kropp av tiarmet blekksprut (Ommastrephes spp.,
Todarodes spp. -unntatt Todarodes sagittatus-,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. og Illex spp.), fryst,
med skinn og armer. Til bearbeiding i EU (1).
40.000
37.540
09.2786
0307 4391 20
0307 4392 20
0307 4399 29
Tiarmet blekksprut (Ommastrephes spp., Todarodes spp.
-unntatt Todarodes sagittatus- Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp. og Illex spp.), fryst, hel eller tentakler
og armer. Til bearbeiding i EU (1).
1.500
171
09.2788
0302 4100 10
0303 5100 10
0304 5950 10
0304 9923 10
Sild (Clupea harengus og Clupea pallasii), av vekt pr. stk.
over 100 gr., eller sildelapper av vekt per. stk. over 80
gr., uten lever, rogn og melke. Til bearbeiding i EU (1). I
perioden 01.10.17 til 31.12.17.
12.000
12.000
09.2790
1604 1426 10
1604 1436 10
1604 1446 11
1604 1446 21
1604 1446 91
25.000
0
09.2792
1604 1299 11
Sild, tilberedt med krydder og/eller eddik, i saltlake, i
tønner av drenert nettovekt 70 kg. eller mer. Til
bearbeiding i EU (1). Tollsats innenfor kvoten er 5 %.
7.500
7.500
09.2794
1605 2190 45
1605 2190 62
1605 2900 50
1605 2900 55
Reker (Pandalus borealis og Pandalus montagui), kokt og
pillet. Til bearbeiding i EU, også til MAP.
30.000
27.888
09.2776
09.2777
0304 7110 10
0304 7190 10
0304 9521 10
0304 9525 10
0303 6700 10
0304 7500 10
0304 9490 10
Loins av tunfisk og bukstripet bonit. Til bearbeiding i EU
(1).
11
Siste
importdato
13/2
Løpenr.
EUs Taric nr.
Utdrag av varebeskrivelse
Kvote (tonn)
Gjenstående (tonn)
09.2798
0306 1699 20
0306 1699 30
0306 3590 12
0306 3590 14
0306 3590 92
0306 3590 93
Reker (Pandalus borealis og Pandalus montagui), med
skall, fersk/kjølt/fryst. Til bearbeiding i EU (1).
10.000
9.193
09.2800
1605 2190 55
1605 2900 60
Reker (Pandalus jordani), kokt og pillet.
Til bearbeiding i EU (1).
3.500
1.254
09.2802
0306 1792 20
0306 3690 30
Reker (Penaeus vannamei og Panaeus monodon),
fersk/kjølt/fryst, ikke kokt, med eller uten skall. Til
bearbeiding i EU (1).
30.000
21.185
09.2824
0302 5200 10
0303 6400 10
Hyse (Melanogrammus aeglefinus), fersk/kjølt/fryst,
sløyd. Til bearbeiding i EU (1).
5.000
4.077
09.2826
0306 1799 10
0306 3690 20
Reker (Pleoticus muelleri), fersk/kjølt/fryst, med eller
uten skall. Til bearbeiding i EU (1).
10.000
9.641
Norges sjømatråd er uten ansvar for mulige feil i de ovenstående tabellene.
12
Siste
importdato