Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste
Søndag 12. mars kl 11
•Fastegudstjeneste
•Lær barna å gi: Barn kan ta med en bamse eller leke.
Denne gis i gudstjenesten og blir seinere gitt videre til
noen som ikke har så mange leker
•MiniVox synger!
•Digg kirkekaffe!
www.voksenmenighet.no