CSN-konferanse 14. mars 2017 - Concerned Scientists Norway

CSN-konferanse 14. mars 2017
Omlegging av Norge til bærekraftig nullutslippssamfunn:
Hvordan fikk vi det til?
Sted: Møterommet «Kjerka», Domus Media, Karl Johans gt. 47, Oslo
PROGRAM
Sesjon 1: Hvor står vi i 2017?
09.30-09.35
Velkommen
Beate Sjåfjell, Styreleder Concerned Scientists Norway
09.35-09.55
Det globale perspektivet – Planetary Boundaries
Sarah Cornell, Forskningskoordinator, Stockholm Resilience Centre
09.55-10.15
Det norske perspektivet – Utvikling og status på norske klimagassutslipp
Bjørn Hallvard Samset, Forskningsdirektør, Cicero
Sesjon 2: Hvorfor har det ikke skjedd nok?
10.15-10.45
Et pedagogisk-filosofisk perspektiv
Ingerid Straume, Phd pedagogisk filosofi
Hvordan takler vi vitenskapelig fornektelse?
Rasmus Benestad, Seniorforsker og leder for Tekna klima
10.45-11.00
Pause
Sesjon 3: Hva må gjøres nå (2017-2020)?
11.00-11.30 Hvordan få til drastisk reduksjon av klimagassutslipp fra transport? En sammenligning
av to framtidsscenarioer: "teknologisk fix" og "motvekst"
Hans Jakob Walnum, forsker II, Vestlandsforskning
Spørsmål og diskusjon
11.30-12.00 Kunnskapsgrunnlag for overgang til bærekraftig energiforsyning og energibruk
Peter M. Haugan, Professor, Geofysisk institutt, UiB
Spørsmål og diskusjon
12.00-12.30 På veg mot låg-karbon Norge
Asbjørn Torvanger, Seniorforsker, CICERO
Spørsmål og diskusjon
Lunsj
14.00-14.30 Pollinering; når naturen gjør oss en tjeneste
Anders Nielsen, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO
Spørsmål og diskusjon
13.30-14.00 Veien til et bærekraftig næringsliv innenfor planetens tålegrenser
Beate Sjåfjell, Professor dr. juris, Institutt for privatrett, UiO
Spørsmål og diskusjon
14.30-15.00 Kan vi bruke næringslivets veikart til å finne lavutslippsamfunnet?
Bjørn Vidar Vangelsten, Seniorforsker, Nordlandsforskning
Industriens (u)synlige ringvirkninger: hvilke framtidsfortellinger får plass i Finnmark?
Ragnhild Freng Dale, Doktorgradsstipendiat, Scott Polar Research Institute
Spørsmål og diskusjon
15.00-15.15
Pause
Sesjon 4: Paneldebatt
Moderator:
Hege Ulstein, Kommentator Dagsavisen
15.15-16.45
Representanter fra alle politiske partier på Stortinget debatterer politiske veivalg mot
det bærekraftige nullutslippssamfunnet for perioden 2017-2020, etter en innledende
oppsummering av sesjonene 1-3 av CSNs styreleder Beate Sjåfjell
Deltagere:
Marianne Marthinsen, Ap
Kari Elisabeth Kaski, SV
Rasmus Hansson, MDG
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Sp
Torhild Aarbergsbotten, H
Terje Breivik, V
Rigmor Andersen Eide, Krf
(representant fra Frp er ikke bekreftet)
17.00-19:00: Mottakelse (Viggo Hagstrøms sal, Karl Johans gt. 47, Oslo)