DM Farvannsskilt

undamenteringdamenteriagt
Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som
leverer fremtidsrettede produkter og smarte systemløsninger for infrastruktur innen installasjon,
energi- og fibernett, vei og bane.
med spesialvinyl. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig. Skilte
Farvannsskilt fra Melbye
Godkjent av kystverket. Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som
er belagt med spesialvinyl. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig.
Skiltene er i henhold til ”Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger”
Melbye leverer også komplett skiltoppheng ihht gjeldende norm fra kystverket.
Hovedskilt - valgfri symbol
El.nr.
Type
BxHxT (mm)
2858137
LS0
600x600x3
2858105
LS1
1000x1000x3
2858106
MS
1500x1500x3
2858107
SS
2000x2000x3
Noen av våre symboler:
11,9
Ankring forbudt
Kabelferge
Livsfarlig ledning
Horisontal klaring
16,5
Vertikal klaring
og sikker vertikal
klaring
Skiltstørrelse og leseavstand (veil.)
Underskilt - valgfri symbol
El.nr.
Type
Beskrivelse
BxHxT (mm)
Str
Leseavstand
2858138
LS0
1 linje
215X600X3
LS0
Kanaler og trange farvann
2858111
LS1
1 linje
350x1000x3
LS1
Opptil 200 meter
2858112
MS
1 linje
525x1500x3
MS
Fra 200 til 500 meter
2858113
SS
1 linje
700x2000x3
SS
Over 500 meter
2858139
LS0
2 linjer
310x600x3
2858114
LS1
2 linjer
490x1000x3
2858115
MS
2 linjer
750x1500x3
2858116
SS
2 linjer
1000x2000x3
Linje 1
Linje 1
Linje 2
Utdrag fra forskrift om farvannsskilt og navigasjonsrettninger:
Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike
størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 (LS1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS). Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra
vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik
at de er synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel
etter forholdene i rett tid.
Skiltoppheng/fester
For informasjon om våre skiltoppheng og fester for fjell og betong, les mer i vår katalog “Farvannsskilt”
på våre websider.
www.melbye.no
02/17
02/16
Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | [email protected] | www.melbye.no