Bergen - Voss - Myrdal (Vossabanen)

45 Bergen-Voss-Myrdal
Tog nr
1802
1804
1804
11.12.2016-09.12.2017
Periode
Måndag-fredag
Laurdag
Sundag
Bergen
Arna
Trengereid
Vaksdal
Stanghelle
Dale
Bolstadøyri
Evanger
Seimsgrend
Bulken
Voss
Voss
Gjerdåker
Ygre
Kløve
Urdland
Øyeflaten
Skiple
Reimegrend
Mjølfjell
Ljosanbotn
Ørneberget
Vieren
Upsete
Myrdal
Oppdatert pr. 6. mars 2017.
62
RK▇▌
▄▂
Gjeld i perioden 11. desember 2016 - 9. desember 2017.
1808
1810
1.5-29.9.
M-F
0535
0549
0602
0615
0623
0630
0638
0646
0653x
0657
0703
0705
0709x
0712x
0715x
0720x
0722x
0725x
0729x
0737
1810
1812
602
RK▇
▌▄
1.5-29.9.
1814
1816
1.5-29.9.
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
0652
0701
0711
0719
0727
0734
0743
0752
0759x
0803
0809
0652
0701
0711
0719
0727
0734
0743
0752
0759x
0803
0809
0830
0835x
0838x
0841x
0846x
0849x
0852x
0856x
0904x
0909x
0911x
0914x
0917x
0922
0757
0807
|
|
|
0839
|
|
|
|
0906
0908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0948
0843
0852
0902
0910
0918
0925
0932
0940
|
0950
0956
1001
1004x
1007x
1011x
1016x
1018x
1021x
1025x
1033x
1038x
1040x
1044x
1046x
1051
0959
1008
1021
1029
1037
1044
1051
1059
|
1109
1115
0959
1008
1021
1029
1037
1044
1051
1059
|
1109
1115
1120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1206
1058
1107
1117
1128
1135
1142
1151
1200
|
1210
1216
M-F
L
S
1159
1209
|
|
|
1242
|
|
|
|
1310
1313
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1403
1844
1818
1820
64
RK▇▌
▄▂
1822
1.5-29.9.
M-F
L
S
M-F
L
S
1343
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1424
1256
1305
1315
1326
1334
1341
1348
1359
|
1409
1415
1441
1445x
1448x
1451x
1456x
1459x
1502x
1506x
1514
1518x
1521x
1524x
1527x
1532
M-F
L
S
1550
|
|
|
|
|
|
|
1621
1626x
1628x
1631x
1634x
1639
610
RK▇▌
▄▂
1824
22.5-25.9.
M-F
1358
1407
1417
1428
1436
1443
1450
1458
|
1508
1514
M-F
L
S
1514
1524
1537
1545
1553
1600
1607
1615
1621x
1625
1631
M-F
L
S
1559
1609pb
|
|
|
|
|
|
|
|
1709
1711
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1752
M-F
1615
1625
1637
1645
1653
1700
1707
1718
|
1728
1734
M-F
L
S
1745
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1827
M-F
L
S
1658
1707
1717
1729
1737
1744
1751
1759
|
1812
1818
1840
604
RK▄
▂E
1842
16.12-21.4. 16.12-21.4.
28.4-22.9.
29.9-8.12. 29.9-8.12.
F
1820
1824x
1827x
1830x
1835x
1838x
1841x
1845x
1853x
1857x
1900x
1903x
1906x
1912
F
1705
1717p
|
|
|
|
|
|
|
|
1826
1828
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1909
F
1902
1906x
1909x
1912x
1918x
1921x
1924x
1932
1940x
1945x
1947x
1950x
1953x
1959
1826
M-F
1758
1807
1817
1828
1836
1843
1850
1858
|
1908
1914
1828
1830
M-F
L
S
M-F
1858
1907
1917
1928
1936
1943
1950
1958
|
2008
2014
2040
2052
2101
2109
2116
2123
2133
2142
|
2152
2158
1834
606
R▇
▄▂
M-F
L
S
M-F
2144
2156
2208
2217
2226
2234
2244
2254
|
2305
2311
2259
2310
|
|
|
2347
|
|
|
|
0018
0021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0103
S
1836
L
2320
2329
2339
2347
2355
0002
0009
0017
|
0027
0033
1838
Merknader:
M-F
b
c
p
x
Stansar berre laurdag og sundag for avstiging.
Køyrer alle netter unntatt natta mellom laurdag og sundag.
Berre for påstiging.
Stansar om det trengst.
R
K
Plassreservering mogeleg.
NSB KOMFORT for deg som vil ha litt betre komfort på reisa.
Mot eit tillegg på 90 kroner får du kaffi, te, eit utval av dagens aviser og straum til PC-en.
NSB Kafé tilbyd ferske småretter, friske salatar, varme middagsretter, snacks,
sjokolade og mineralvatn, te og kaffi.
Me tilbyd òg eit godt utval av lesestoff.
NSB FAMILIE er eit tilbod til dei minste passasjerane våre, med leikerom, barnebøker og film.
Tilhøyrande avdeling med sitjeplassar for vaksne.
Rullestolplass, kan reserverast.
S
0009c
0018c
0028c
0036c
0047c
0054c
0101c
0109c
|
0119c
0125c
▇
▌
▄
▂
På NSB Regiontog mellom Bergen og Oslo
må det reserverast plass til sykkel, og billett må kjøpast på førehand.
I andre tog er det mogeleg å ta med sykkel så framt det er plass.
Konduktøren avgjer dette i kvart einskilt tilfelle. For nærare informasjon sjå nsb.no
På strekninga Bergen-Arna køyrer eigne NSB Lokaltog. Sjå eigen rutetabell for strekninga.
Køyres ikkje i perioden 26.6.-18.8.
ENDRINGAR I TOGTRAFIKKEN I HØGTIDER!
Når det gjeld endringar i samband med jol, påske og helgedagar i mai,
sjå nsb.no, appen eller ring 815 00 888 for nærare informasjon.
45 Myrdal-Voss-Bergen
Tog nr
1801
11.12.2016-09.12.2017
605
R▇
▄▂
1803
1805
Gjeld i perioden 11. desember 2016 - 9. desember 2017.
1807
1807
1809
1811
Periode
Måndag-fredag
Laurdag
Sundag
Myrdal
Upsete
Vieren
Ørneberget
Ljosanbotn
Mjølfjell
Reimegrend
Skiple
Øyeflaten
Urdland
Kløve
Ygre
Gjerdåker
Voss
Voss
Bulken
Seimsgrend
Evanger
Bolstadøyri
Dale
Stanghelle
Vaksdal
Trengereid
Arna
Bergen
Oppdatert pr. 6. mars 2017.
1813
1813
1815
1.5-29.9.
M-F
0507
0513
|
0523
0531
0538
0545
0553
0602
0612
0621
M-F
L
0436
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0524
0529
|
|
|
|
0558
|
|
|
0637c
0649
M-F
L
S
0610
0616
0619x
0627
0637
0645
0652
0700
0711
0721
0730
M-F
0720
0726
|
0736
0744
0751
0758
0806
0818
0831
0840
M-F
0747
0754x
0758x
0801x
0804x
0810x
0813x
0817x
0821
0834
0840
|
0853
0901
0908
0918
0930
0938
0948
0957
L
S
0834
0840
|
0853
0901
0908
0918
0930
0938
0948
0957
M-F
0921
0927
|
0939
0951
0958
1005
1013
1021
1034
1043
M-F
L
S
1040
1046
|
1058
1107
1114
1121
1129
1138
1148
1157
M-F
L
S
0956
1001x
1004x
1006x
1009x
1014x
|
1028x
1031x
1034x
1040x
1044x
1047x
1051
609
RK▇▌
▄▂
61
RK▇▌
▄▂
22.5-24.9.
M-F
1127
1133
|
1143
1151
1202
1213
1227
1235
1245
1254
1819
1819
1821
1.5-29.9.
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
L
S
1111
1115x
1118x
1121x
1124x
1130
1141
1145x
1148x
1150x
1156x
1159x
1202x
1207
1238
1244
|
1257
1305
1312
1319
1327
1335
1347
1356
1206
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1300
1300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1342
1346
|
|
|
|
1414
|
|
|
1446d
1455
1332
1336x
1339x
1341x
1344x
1350
1403
1407x
1410x
1412x
1418x
1421x
1424x
1428
M-F
1438
1444
1448x
1457
1506
1513
1520
1529
1538
1548
1557
1821
1823
1825
11.12-30.4.
30.9-9.12.
1.5-29.9.
1.5-29.9.
M-F
L
S
M-F
L
S
M-F
L
S
1539
1545
1549x
1556
1606
1614
1621
1630
1638
1648
1657
1437
1441x
1444x
1446x
1449x
1454x
|
1510x
1513x
1516x
1522x
1526x
1528x
1532
1539
1545
1549x
1556
1606
1614
1621
1630
1638
1648
1657
1552
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1633
1637
1643
|
1656
1706
1714
1721
1730
1738
1748
1757
601
607
RK▇▌ RK▇▌
▄▂
▄▂
M-F
L
S
M-F
L
S
1543
1548x
1550x
1553x
1556x
1601
1609
1613x
1616x
1619
1625x
1629x
1631x
1635
1637
1643
|
1656
1706
1714
1721
1730
1738
1748
1757
1650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1736
1741
|
|
|
|
1814
|
|
|
1847
1858
11.12-23.4.
1.10-3.12.
S
1717
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1804
1807
|
|
|
|
|
|
|
|
1904a
1916
1827
1827
1829
63
RK▇▌
▄▂
1845
M-F
L
S
M-F
L
S
F
1938
1944
1948x
1957
2009
2016
2023
2034
2042
2052
2101
2026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111
2113
|
|
|
|
2141
|
|
|
2221
2230
2036
2040x
2043x
2046x
2048x
2053x
2106
2110x
2113x
2115x
2121x
2124x
2127x
2132
1833
1835
1.5-29.9.
M-F
L
S
1713
1718x
1720x
1724x
1726x
1737
1745
1749x
1752x
1758
1804x
1808x
1810x
1815
M-F
L
S
1839
1845
|
1857
1906
1913
1920
1928
1936
1947
1956
L
M-F
S
Merknader:
a
b
c
d
x
Berre for avstiging.
Stansar berre laurdag og sundag for påstiging.
Stansar berre laurdag for påstiging.
Stansar berre sundag for påstiging.
Stansar om det trengst.
R
K
Plassreservering mogeleg.
NSB KOMFORT for deg som vil ha litt betre komfort på reisa.
Mot eit tillegg på 90 kroner får du kaffi, te, eit utval av dagens aviser og straum til PC-en.
NSB Kafé tilbyd ferske småretter, friske salatar, varme middagsretter, snacks,
sjokolade og mineralvatn, te og kaffi.
Me tilbyd òg eit godt utval av lesestoff.
NSB FAMILIE er eit tilbod til dei minste passasjerane våre, med leikerom, barnebøker og film.
Tilhøyrande avdeling med sitjeplassar for vaksne.
Rullestolplass, kan reserverast.
▇
▌
▄
▂ På NSB Regiontog mellom Oslo og Bergen
må det reserverast plass til sykkel, og billett må kjøpast på førehand.
I andre tog er det mogeleg å ta med sykkel så framt det er plass.
Konduktøren avgjer dette i kvart einskilt tilfelle. For nærare informasjon sjå nsb.no
2145
2151
|
2201
2209
2216
2225
2235
2243
2255
2304
2239
2245
|
2255
2306
2314
2322
2331
2339
2349
2358
På strekninga Arna-Bergen køyrer eigne NSB Lokaltog. Sjå eigen rutetabell for strekninga.
Køyres ikkje i perioden 26.6.-18.8.
ENDRINGAR I TOGTRAFIKKEN I HØGTIDER!
Når det gjeld endringar i samband med jol, påske og helgedagar i mai,
sjå nsb.no, appen eller ring 815 00 888 for nærare informasjon.