Åpne møter - Bamble kommune

Åpne møter
Eldrerådet 6. mars kl. 09.00
- Bamble rådhus, Synken
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6. mars kl. 13.00
- Bamble rådhus, Formannskapssalen
Ungdomsrådet 6. mars kl. 15.45
- Bamble rådhus, Langen
Landbruksnemnda 7. mars kl. 18.00
- Bamble rådhus, Formannskapssalen
Administrasjonsutvalget 7. mars kl. 13.00
- Bamble rådhus, Hørsfjell
Teknisk utvalg 8. mars kl. 11.30
- Halen gård
Oppvekst- og kulturutvalget 8. mars kl. 15.30
- Bamble rådhus, Langen
Helse- og omsorgsutvalget 8. mars kl. 16.00
- Bamble rådhus, formannskapssalen
Formannskapet 9. mars kl. 08.30
- Halen gård
Kommunestyret 23. mars kl. 17.00
- Halen gård