Påmeldingsskjema kan lastes ned her

Påmelding til skolefritidsordningen (SFO)
Skoleåret 2017/2018
Påmelding:
Dager
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Sett x:
Halvplass: 14 timer.
Tider
Annet
Hel plass: over 14 timer.
Satsene for SFO-plass kan bli endret.
SFO er stengt i fra 10. juli til og med 30. juli.
SFO åpner igjen mandag 31. august. 2017
Når blir barnets første dag på SFO:__________________________________
Barnets navn:___________________________________________________
Foreldre/Foresattes navn:_________________________________________
Med vennlig hilsen
Mottatt:
Lene Bue
Daglig leder ved SFO.
Dato:
Sign.