Månedsplan mars 2017 Dato Hva 1

Månedsplan mars 2017
Dato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hva
Beredskapsøvelse
Statusmøte Lierne Utvikling
Kontor resten av dagen
Telefon møte NTAP
Fellesråd
KS Nord- Trøndelag på kommunebesøk. 1
Dialogpunkt- rådmann
Politi og kommuneråd
Styremøte NTAP – Steinkjer
KS –konferanse- Stjørdal
KS- Konferanse – Stjørdal
KLP- Eiermøte- Stjørdal
Kontor
Møte med Lierne elever på GVS.
Møte ledelsen GVS
Skoleforestilling, Sørli
Møte arbeidsgruppe fremtidig regionråd i Namdal
Fellesråd- Kveld
Formannskapsmøte, med befaring Li-skifer og Joker Jule
Møte med Grønnkraft
Møte Næringskomiteen Region Namdal- Røyrvik
Granåsen-seminar + hopprenn
Kommunekonferanse KLP
Styremøte NTAP
Årsmøte NTAP- Stjørdal
Årsmøte NTAP- Stjørdal
Møte Styringsgruppe Næringsvennlig kommune
Temamøte Reiseliv – Region Namdal
Møte Beredskapsrådet
Møte Namas
Folkemøte arealplan og forvaltningsplan- Nordli
Statusmøte Lierne Utvikling
Folkemøte arealplan og forvaltningsplan- Sørli
Kontor
Re-åpning av basseng
Møte ungdomsrådet, tema arealplan
Rep. Skap Kom-rev og Kom sek- Stjørdal
Kontor
Nasjonalparkstyre
Fylkesmannens plankonferanse- Stjørdal
Fylkesmannens plankonferanse- Stjørdal