RUP HANDLINGSPLAN 2016-2019 Hovedutfordringer

RUP 2014-2023 – Grønn næringsutvikling
Runar Sjåstad
NHOs årskonferanse 2017
09.03.2017 Endres i topp-/bunntekst
1
RUP HANDLINGSPLAN 2016-2019
Hovedutfordringer:
Hvordan skape et robust næringsliv
Hvordan sikre stabil og kompetent arbeidskraft
Hvordan utvikle langsiktig og helhetlig planlegging
09.03.2017 Endres i topp-/bunntekst
2
Reiseliv og turisme
3
Reiseliv og turisme
Bilder
09.03.2017 Endres i topp-/bunntekst
4
Fiskeri og havbruk
5
Petroleum
09.03.2017 Endres i topp-/bunntekst
6
Vindkraft
Foto: Arctic Wind AS
09.03.2017 Endres i topp-/bunntekst
7
Landbruk og reindrift
09.03.2017 Endres i topp-/bunntekst
8
Grensefylket Finnmark
Premissgiver for utvikling
Midt i verden
I Nord for Nord
09.03.2017
Endres9i
topp/bunntekst
09.03.2017 Endres i topp-/bunntekst
10