finner du her - Ellingsrud skole

For deg som er mellom 12 og 16 år som
bor i bydel Alna
Smil er et forebyggende og helsefremmende tiltak.
Det er organisert som et gruppetilbud for ungdom
som har foreldre med langvarig fysisk / psykisk
sykdom eller rusproblemer.
Tilbudet er rettet mot hele familien, men
ungdommens opplevelse og behov er i sentrum.
Overordnet mål er å bidra til økt støtte for
ungdommen, styrke forståelse, innsikt og
opplevelse av mestring i egen hverdag.
Mindre alene sammen
FAGSENTER FOR BARN OG UNGE
JERIKOVEIEN 20, 1067 OSLO
TLF. 23 47 93 47
Gruppeopplegget legger opp til fellesskap som
fremmer selvfølelse, sosial kompetanse og
fremtidshåp.
Det er to gruppeledere med på gruppesamlingene.
Vi vil også trekke inn en voksen, som selv har vokst
opp med sykdom i familien.
Gruppeopplegget er beregnet for 6-8 ungdom og
deres
foresatte.
Foresatte
deltar
på
2
familiesamlinger og 1 foreldresamling.
Alle gruppesamlingene vil ha en enkel servering.
Til deltakeren:
I SMIL-gruppa blir du tatt på alvor, du treffer andre
på din alder og kanskje får du noen nye venner.
Vi vil være sammen 12 ganger og da vil vi ha
forskjellige tema og aktiviteter. Du vil lære om
psykisk sykdom og rusproblemer, og hvordan
sykdom kan påvirke alle i familien.
Gruppelederne er voksne og kan mye om det å
vokse opp i en familie med slike problemer.
Det kan være godt å snakke med noen voksne som
forstår, og møte andre ungdommer i samme
situasjon.
Vi tror SMIL er lurt og håper du vil
bli med!
Oslo kommune
Bydel Alna
Fagsenter for barn og unge
SØKNAD
SØKNADSFRIST: Fortløpende
Sted: Fagsenter for barn og unge, Bydel Alna
Gjennomføring: Det er 12 gruppemøter. Vi starter i løpet av
våren. Gruppen vil være på torsdager.
Klokkeslett: 15.30-17.30
For mer informasjon, ta kontakt med:
Pia (tlf: 94138325) ) eller Kjersti (tlf. 90417628)
foresattes
navn:_____________________________________
Ungdommens
navn:_____________________________________________
Født:
Telefon/mobil:_____ _________________
Adresse:
___________________________________________
Postnr/sted: _______________________________________
Fyll ut søknadsslippen og send til:
Fagsenter for barn og unge, Jerikoveien 20, 1067 OSLO