Sjøstjernan

Tlf: 479 14 310
27.
Tema: Vinter/vår
28.
Tema: Du
Lek: Hoppe sa gåsa
Plukke kongler
Grupper
-Engelsk
-Aktiviteter fra kortene
i hjertekofferten
6.
Tema: vinter/vår
7.
Tema: Du
Lek: Kari og Knut
Samle pinner til spikking
fredag
Grupper:
-Engelsk
-Aktiviteter fra kortene
i hjertekofferten
13.
Tema: Vinter/vår
14.
Tema: Du
1.
Tema: Transport
20.
Tema: Vinter
Tema:Du
Grupper:
- Lage figurer av
kongler
Grupper:
-veie leker
-Sortere dyr
9.
Tema: Størrelser,
mønster og sortering
10.
Tema :Trearbeid
Barna som er født i 2011
skal på Kausmo, og må hentes
der.
Grupper:
-Rim- og reglekortene
-Høytlesing
15.
Grupper:
-Førskoleklubb
-Størrelser: bruke
bjørnene i forskjellige
størrelser, og
cusinerstavene for lengde.
16.
Tema: Størrelser,
mønster og sortering
Grupper: Spikking
PLANLEGGINGSDAG
Grupper:
-Engelsk
-Aktiviteter fra kortene
i hjertekofferen
21.
3.
Tema: Trearbeid
Grupper:
-Høytlesing
-Førskoleklubb
-Rim- og reglekortene
8.
Tema: Transport
Barnehagen er
stengt
Lek: En stripet katt
2.
Tema: Størrelser,
mønster og sortering
22.
Tema: Transport
Grupper:
-Førskoleklubb
-Sortere leker
- Mønster,perler
23.
Tema: Størrelser,
mønster og sortering
Ha-med-dag
Ta med en uteleke.
17.
Tema: Trearbeid
-Snekkering
24.
Tema: Trearbeid
Bokbuss kl 09.00
Lek: Det kom to
gutter/jenter fra
Berget det blå.
-Samle rekved.
Grupper:
-Engelsk
-Aktiviteter fra kortene
i hjertekofferten
Grupper:
-Førskoleklubb
-Høytlesing
Grupper:
-Måle barna
-Begrep innenfor temaet
Grupper:
-Snekkering
-Lage kunst av rekved
Hva skal vi gjøre?
Tema: DU. Barna skal få innsikt i hvordan andre har det. De skal lære å ta kontakt med andre
på en positiv måte, og dele leker og utstyr. Vi ønsker å hjelpe barna til å utvikle empati, lære
dem å ta hensyn og ha hjerte for hverandre.
Tema: Transport. Bruker begrepskortene våre.
-Motsetninger
-Eventyr og fortellinger
-Logogjenkjenning
-Høytlesing
- Rim og regler
Tema: Størrelser, mønster, sortering
Begrep: Tykk/tynn, stor/liten, minst, mindre enn, samme størrelse
-Mål og vekt
-Form
-Tall og mengder
Tema: Trearbeid. Vi vil gi barna erfaring med trearbeid. Føle glede i å skape noe. Vi skal lage
kunst av pinner, rekved og kongler. Grunnleggende snekkerferdigheter. Spikking
Tema: Vinter og overgang til vår. Naturen forandrer seg. Trekkfuglene kommer tilbake.
I årsplanen står det at vi skal ha ski-uke. Dette må vi ta litt på sparket hvis det kommer snø.
Månedens happening: Ha-med-dag 10. mars Ta med en uteleke
Månedens eksperiment: Vulkan. Lage en vulkan av modelleire. Ha bakepulver i gropa på toppen av
vulkanen. Ta litt konditorfarge på bakepulveret, og tøm eddik.
Månedens smak: Tomat
Aktuell info: 2011-barna skal på Kausmo 8. mars. De må da møte i barnehagen kl. 09.00, og ha med seg
sekk med ekstra klesskift, vannflaske og ekstra votter. Hentes på Kausmo.
Tilbakeblikk: 6. februar markerte vi Samefolkets dag. Vi fikk høre litt om samer, så på bilder av
folkedraktene deres, hørte på joik både i barnehagen og på tur. Vi laget armbånd av garn, og laget
Lavvo i Venneskogen. Vi spiste Bidus, som er en tradisjonell samisk suppe med grønnsaker og
reinsdyrkjøtt.
Gul- og blågruppa har engelsk hver uke. Barna er veldig ivrige, og har lært mange ord og sanger. De
spør mye hva ting heter på engelsk. Karnevalsdagene var som vanlig populære. Barna kledde seg ut, og
det ble mye fin lek i nye roller. Vi laget masker og katter, og pyntet på avdelingen
Til foreldremøte laget vi en lang film med både bilder og filmsnutter fra det siste halve året. Barna
synes det er stas å se seg selv 
Hvis dere har facebook, så lik siden vår der 