Eigedomsskatt 2017

Liste over utskreven eigedomsskatt, 0618 Hemsedal kommune år 2017
Verker og bruk
Gnr
Bnr
60
60
66
67
66
59
86
62
59
59
70
999
999
999
999
72
Kraftanlegg
Gnr
Fnr
12
Bnr
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
Org.nr
Navn
4
7
2
41
18
116
11
13
63
104
37
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
9
1
Anr Org.nr
3580 879904412
3579 879904412
912756734
929507878
964851373
971030631
971030658
971030674
3589 976894677
3590 976894677
3587 976894677
3588 976894677
976894677
3593 979487223
3594 979487223
3595 979487223
3596 979487223
3641 979487223
3597 979487223
3598 979487223
3599 979487223
3600 979487223
3602 979563531
3601 979563531
982588529
987293586
Til sammen verker, bruk og kraft:
Navn
Østfold Energi AS
Okken Kraft energi
Hellefoss Kraft AS
Embretsfos Fabrikker AS
Buskerud Fylkeskommune
Sigdal Energi
Krødsherad Everk KF
Modum Kraftproduksjon KF
E-Co Energi AS
E-Co Energi AS
E-Co Energi AS
E-Co Energi AS
E-Co Energi AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Glitre energiproduksjon AS
Skagerak Kraft AS
Skagerak Kraft AS
Oppland Energi AS
Ringeriks-kraft Produksjon AS
Borgund Kraftverk
Stuvane Kraftverk
Hellefoss
Embretsfoss
Ramfoss Kraftverk
Ramfoss kraftverk, 8%
Ramfoss Kraftverk
Ramfoss Kraftverk
Gjuva
Hemsil 1
Hemsil 2
Brekkefoss
Embretsfosskraftverkene
Begna
Døvikfoss
Embretsfoss
Geithusfoss
Gravfoss 1
Gravfoss 2
Hensfoss
Hofsfoss
Kaggefoss
Bagn
Åbjøra Kraftverk
Bagn Kraftverk
Hønefoss 1
Takst/utskrevet 2017
kr
428 000,00
kr
288 000,00
kr
672 000,00
kr
370 000,00
kr
3 298 000,00
kr
14 900 000,00
kr
190 000,00
kr
100 000,00
kr
3 689 000,00
kr
6 024 000,00
kr
276 500,00
kr
5 601 572,00
kr
5 670 000,00
kr
72 002 000,00
kr
10 980 000,00
kr
128 600 000,00
kr
253 089 072,00
7 promille= årssum
kr
2 996,00
kr
2 016,00
kr
4 704,00
kr
2 590,00
kr
23 086,00
kr
104 300,00
kr
1 330,00
kr
700,00
kr
25 823,00
kr
42 168,00
kr
1 935,50
kr
39 211,00
kr
39 690,00
kr
504 014,00
kr
76 860,00
kr
900 200,00
kr
1 771 623,50
Terminsum
kr
1 498,00
kr
1 008,00
kr
2 352,00
kr
1 295,00
kr
11 543,00
kr
52 150,00
kr
665,00
kr
350,00
kr
12 911,50
kr
21 084,00
kr
967,75
kr
19 605,50
kr
19 845,00
kr
252 007,00
kr
38 430,00
kr
450 100,00
kr
885 811,75
Takst/utskrevet 2017
kr
1 602 447,00
kr
166 966,00
kr
367 851,00
kr
kr
2 619 717,00
kr
542 713,00
kr
1 051 240,00
kr
2 167 611,00
kr
52 039 000,00
kr
527 142 432,00
kr
189 623 976,00
kr
1 819 000,00
kr
1 324 051,00
kr
47 176,00
kr
394 985,00
kr
1 201 429,00
kr
74 781,00
kr
28 849,00
kr
315 023,00
kr
477 885,00
kr
14 153 313,00
kr
346 132,00
kr
761 198,00
kr
9 123 966,00
kr
110 120,00
kr
138 743,00
kr
807 640 604,00
7 promille= årssum
kr
11 217,13
kr
1 168,76
kr
2 574,96
kr
kr
18 338,02
kr
3 798,99
kr
7 358,68
kr
15 173,28
kr
364 273,00
kr
3 689 997,02
kr
1 327 367,83
kr
12 733,00
kr
9 268,36
kr
330,23
kr
2 764,90
kr
8 410,00
kr
523,47
kr
201,94
kr
2 205,16
kr
3 345,20
kr
99 073,19
kr
2 422,92
kr
5 328,39
kr
63 867,76
kr
770,84
kr
971,20
kr
5 653 484,23
Terminsum
kr
5 608,56
kr
584,38
kr
1 287,48
kr
kr
9 169,01
kr
1 899,50
kr
3 679,34
kr
7 586,64
kr
182 136,50
kr 1 844 998,51
kr
663 683,92
kr
6 366,50
kr
4 634,18
kr
165,12
kr
1 382,45
kr
4 205,00
kr
261,73
kr
100,97
kr
1 102,58
kr
1 672,60
kr
49 536,60
kr
1 211,46
kr
2 664,19
kr
31 933,88
kr
385,42
kr
485,60
kr 2 826 742,11
kr
1 060 729 676,00 kr
7 425 107,73 kr
3 712 553,87