Annonse 8 mars 2017

12
ONSDAG 8. MARS 2017
01/02 SEPTEMBER
2017 KIRKENES
BARENTSHALLEN
ARY * AURORA * KARI BREMNES *
STAVANGERKAMERATENE
OKTOBERFEST MED OSLO BLÅSEORKESTER
VENNEBYEN FAMILIEFORESTILLING
Kirkenes
BILLETTER I SALG PÅ WWW.TICKETMASTER.NO ELLER NARVESEN
Generalforsamling
Nye Vardø Næringsforening innkaller til
tirsdag 14. mars 2017 kl 18.00
på Vardø hotel, møterommet.
ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen åpner med en temadel som varer i en time
og 30 minutter. Vi byr på et spennende og relevant program
under temadelen som er åpen for alle som vil komme.
Innledningen holdes av ordfører Robert Jensen hvor han forteller
om kommunens næringssatsing og hva som har skjedd siden i
fjor. Forsvaret kommer for å presentere status nå, og det de har
planer for fremover. De vil og svare på spørsmål. I tillegg vil det
bli et par korte innlegg som ikke er helt fastsatt enda.
Etter pause – forfriskninger og mingling, fortsetter vi med
dagsorden for generalforsamlingen, her er det bare medlemmer
som har stemmerett:
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Budsjett
5. Fastsettelse av kontingent
6. Fastsettelse av godtgjøring til styret
7. Innkomne forslag
8. Valg
Forslag må forelegges styret senest 26.02. 2017.
Forslag sendes til Vardø næringsforening, Postboks 26,
9951 Vardø eller per epost til [email protected]
Heidi Kvernevik,Tormod Amundsen, Beate Leistad, Vidar Gusdal,
Ørjan Jensen, Leif Haughom og Gry-Anita Kristiansen
Styret i Nye Vardø næringsforening
Varetaxi
Kirkenes - Tana - Vadsø - Vardø
OGSÅ PÅ DAGTID
Ring for tilbud;
mob.: 950 24 411
mob.: 911 59 611
BEND OG BØY AS
DIN TOTALLEVERANDØR
• VANN • SANITÆR • INNREDNINGER
• VARMEPUMPER • HYTTEUTSTYR
Besøk vår butikk på Veisletta,
eller www.comfort.no
8. mars
Museet markerer
den internasjonale kvinnedagen.
Sted: Flerbrukshuset/Valhall kl. 19:00.
Servering av ost/kjeks og vin.
Kaffe og kaker i regi av Unni´s Kafé
Åpningstale ved varaordfører Catrine Rosanoff
Appeller:
Bjørnhild Stokvik
Rita Bakken
Aleksandra Kollontaj:
fra kvinnedag og krig
til revolusjon,
diplomati og terror
Monica Dahl ved Varanger museum
Presentasjon
Foredrag av forfatter og historiker Yngvild Sørbye
Det måtte en russer til for at norske kvinner skulle begynne
å markere 8. mars. Den sagnomsuste Aleksandra
Kollontaj, tilbrakte mange år i eksil i Norge, hvor hun tok
initiativ til den første norske 8. mars-markering i 1915.
Hun levde på barrikadene, forførte massene, erobret
mannsbastioner og kjempet for kvinnens frigjøring.
Fra å være revolusjonsheltinne, feministisk forfatter,
agitator og omstridt bolsjevik ble hun en høyt respektert
diplomat - verdens første kvinne i sin posisjon.
LOKALE
B E GI V E NH ET E R
Festivaler
i Vardø
Yukigassen
Norway
8. -12. mars
Nord-Norges tøffeste
vinterfestival
VARDØ
MENIGHET
Torsdag 9. mars
9-13 klubb
på menighetshuset
kl 17:30-19:30
Kirkekor
øvelse kl 19:00
Søndag 12.mars
2.søndag i fastetiden
Gudstjeneste
i Vardø kirke
kl 11:00
Sokneprest: Magnhild
Handeland Helberg
Organist: Kelemen Màtis
Torsdag 16. mars
9-13 klubb
på menighetshuset
kl 17:30-19:30
Torsdag 23. mars
9-13 klubb
på menighetshuset
kl 17:30-19:30
Kirkekor
øvelse kl 19:00
Søndag 26.mars
Maria budskapsdagen
BEND & BØY AS / VADSØ
t: 78 95 25 82 e-post: [email protected]
Gudstjeneste
i Vardø kirke
kl 11:00
Sokneprest: Magnhild
Handeland Helberg
Organist: Kelemen Màtis
Vardø menighet
Tlf. 78 98 75 05
[email protected]
Følg med på menighetens
nettsider:
www.vardo.kirken.no