Dagsorden her

SVENE IL
Alle kan få være med
Årsmøte i Svene IL – hovedlaget
Sted: Klubbhuset i Svene
Dato: Tirsdag 28. Mars 2017
Tid:
19:00
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent.
2. Valg av 2 representanter for underskrivelse av protokoll.
3. Godkjenne innkalling og dagsorden.
4. Årsmelding, regnskap og budsjett for hovedlaget, ski og fotball.
5. Godkjenning av gruppestyrene
6. Kontingent
7. Innkomne saker
8. Valg
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 21. Mars 2017
([email protected])
VELKOMMEN!
Styret i Svene IL