NYHETSBREV FEBRUAR 2017

5. årgang - nummer 2 (febr 2017)
Momskompensasjon for regnskapet 2016
Vi minner om at søknaden skal sendes til
fylkesforeningen på eget skjema innen
31. mars 2017. Skjemaet ble sendt alle
lokallag i november 2016.
Som vedlegg til skjemaet skal kun det
regnskapet som årsmøtet godkjenner,
legges ved.
Det mest effektive er å sende inn regnskapet
samtidig som man sender inn årsmøterapporten
til fylkessekretæren.
Søknader som kommer inn etter fristen,
blir ikke behandlet.
Tips for å verve nye medlemmer
Forbundet har nu laget en enkel brosjyre
med tips til hvordan vi kan verve
medlemmer.
Brosjyren vil bli delt ut under
fylkesårsmøtet i mars og ellers distribuert
til lokalforeningene.
Superbonus til lokalforeningene
I 2017 vil alle foreningene som verver nye
medlemmer, få en bonus på kr 100 pr
medlem fra PF. Det gjelder også
direktemedlemmer som blir med i en
lokalforening.
Innmelding av nye medlemmer
Noen foreninger har uttrykt ønske om å få
litt instruksjon om hvordan man melder inn
nye medlemmer på PF’s medlemsportal på
nett. Dersom det er interesse for det, kan
vi prøve å samordne litt slik at vi kan gi
slik instruksjon til flere og flere. Da får
man også vite hvordan man selv melder ut
medlemmer og annet.
Årsmøtet 2017
Årsmøtet vil bli gjennomført i tiden 21. til
23. mars 2017. på Lakselv hotell.
Tirsdag 21. mars starter vi med lunsj fra kl
13.00 og selve møtet fra kl 14.00.
Torsdag 23. mars er det satt av en økt til ca
kl 10.30
Årsmøtesakene vil bli sendt ut til
delegatene m.fl. ca 7. mars.
Saker som lokalforeningene ønsker å ta
opp på årsmøtet, må være styret i hende
innen 1. mars 2017.
Denne gangen skal vi også ha et lite lotteri
under årsmøtet.
Ta gjerne med en liten premie hvis du føler
for det.
Åpne møter
Status pr februar 2017 er at fylkesstyret
arbeider med tanke på å avholde åpne
møter på Nordkyn og i Karasjok. Vi har nu
fått beskjed fra PF om at det vil bli gitt
tilskudd til åpne møter i 2017, selv om
tilskuddet kan bli mindre enn tidligere.
Tema for møtene må være innenfor PF’s
satsningsområder.
Oppbevaring av regnskap
Det er kommet spørsmål om hvor lenge
lokalforeningene har plikt til å oppbevare
regnskap. Saken er blitt lagt frem for
Pensjonistforbundet som sier at regnskapet
skal oppbevares i minimum 3 år.
For fylkesforeningen gjelder følgende:
Regnskap fra 2014 og eldre skal oppbevares i
10 år, mens regnskapet fra 2015 og senere skal
oppbevares i bare 5 år.
Nettbrettkurs i Finnmark i regi av PF Finnmark – status
Vi har inngått samarbeid med Nestor utvikling
i Melsomvik om gjennomføring av
nettbrettkurs. Status pr. 23. februar 2017 er at
vi er klare til å utlyse to kurs. Det blir i
Kjøllefjord og i Havøysund. Vi må ha
minimum 10 deltagere for at det skal gå rundt
økonomisk.
Så får vi håpe at responsen blir stor.
Helseutvalget
består av følgende:
Solveig Abrahamsen, leder Hvistendalgt. 29, 9800 Vadsø.
Tel. 413 16 688
E-mail: [email protected]
Knut Harald Eriksen,
Bøkfjordveien 11 B, 9900 Kirkenes
Tel. 922 25 735 E-mail: [email protected]
Inger Varsi, Tana
Tel. 456 64 793 E-mail: [email protected]
Utvalget ønsker innspill fra foreninger og medlemmer om saker vedr. eldre.
Nytt bankkontonummer
for PF Finnmark
Med virkning fra 6. mars 2017 skifter PF Finnmark
bankforbindelse fra DnB til Sparebank1 Nord-Norge.
Det nye kontonummeret er: 4750.47.79307