Terje Søviknes - Norskehavskonferansen

Olje- og
energidepartementet
Et hav av muligheter
Olje- og energiminister Terje Søviknes
Norskehavskonferansen, Hell, 9. mars 2017
Olje- og energidepartementet
Et hav av muligheter
Lansering av Havstrategien på Statoils
forsyningsbase i Dusavik ved
Stavanger, med Arne Sigve Nylund t.h.
Olje- og energidepartementet
Krevende tider i næringen
120
Oljepris USD/fat
(Brent ICE)
100
OLJEPRIS
80
$56 (13.02.17)
60
40
20
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
Oljepris Brent Datert (nom. $/fat)
01.01.2016
01.01.2017
Gjennomsnitt (nom. $/fat)
FIN NB2017 (2017 $/fat)
INVESTERINGER
250
200
Milliarder NOK (2016)
150
197
171
Faksimile: Bergens Tidende, 19.01.17
Olje- og energidepartementet
231
42
40
250
208
35
33
36
200
167
22
144
18
100
50
232
132
160
186
183
141
20
155
159
22
25
168
26
150
100
162
135
121
114
123
125
132
2017
2018
2019
2020
2021
0
50
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Investeringer (i felt, funn, rør og landanlegg)
IEAs anslag for 2014 og 2040
Olje og gass dekker halvparten av energibehovet globalt
Samlet øker forbruk av olje og gass globalt med 27% fra 7 159 til 9088 mtoe (2014-2040)
2014
13 684 Mtoe
2040
17 866 Mtoe
6%
10 % 1 %
3%
5%
10 %
29 %
Kull
Olje
Gass
23 %
3%
7%
21 %
Atomkraft
Vannkraft
Biobrensler
31 %
24 %
27 %
Andre fornybare kilder
Olje- og energidepartementet
Kilde: IEA World Energy Outlook 2016, New Policies Scenario
Aktivitet i Norskehavet
Illustrasjon Trestakk: Statoil
- Fem PUD-er innlevert i 2016.
- To i Norskehavet – Trestakk og Dvalin.
Olje- og energidepartementet
Illustrasjon Dvalin: DEA.
Aktivitet i Norskehavet
Illustrasjon Maria: Wintershall.
Illustrasjon Polarled: Statoil
Olje- og energidepartementet
Nytt areal
Olje- og energidepartementet
Lofoten, Vesterålen og Senja
Arealstatus norsk sokkel
Olje- og energidepartementet
Forskning og utvikling
Offentlig støtte til petroleumsforskning
450 000 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
IOR-senteret ved Universitetet i Stavanger.
Professor Merete Vadla Madland t.v.. Foto: UiS.
Olje- og energidepartementet
Rekruttering og kompetanse
Til høyre: Møte med lærling
Marcus Johnsen på
WorleyParsons Rosenberg.
Over: Schlumberger GeoComputing Lab, NTNU. F.v:
studentene Vetle Mathisen og Else
Nesse, t.h. Schlumbergers Taoufik
Manai.
Olje- og energidepartementet
Møte med studenter
under Petroleumskvelden
i Trondheim.
TUSEN TAKK FOR
OPPMERKSOMHETEN!
Olje- og energidepartementet
rd B. Foto: Norsk olje og gass