Kalmar Ildstad - Norskehavskonferansen

Norskehavets
potensial som
langsiktig leverandør
av energi til markedet
Norskehavskonferansen
Stjørdal, 9.mars 2017
Kalmar Ildstad, Oljedirektoratet
Underdirektør
Utbygging og drift
Status – norsk sokkel 2016
• 80 felt i produksjon
• 2 nye felt startet produksjonen
• Høy olje- og gassproduksjon
• 7 felt er under utbygging
• 5 PUD-er ble levert
• 36 letebrønner
• 18 funn
• 176 utvinningsbrønner
• Flere enn 50 utvinningsbrønner plugget
• 10 utvinningstillatelser i 23.
konsesjonsrunde
• Mange søknader og tildelinger i TFO
Norsk
sokkel
Norskehavet
3
Historisk produksjon fra Norskehavet
4
Prognose for produksjon fra Norskehavet til 2030
70
60
Mill Sm3 o.e.
50
Hva må
til?
40
30
20
10
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Resrver
5
Ressurser i felt
Ressurser i funn
Letingen må intensiveres
Samordning blir viktigere – infrastruktur må utnyttes
Foto: Statoil/Thomas Sola
7
Kostnader er kraftig redusert – varig effekt?
Utbyggingskostnader
Driftskostnader
7 utvalgte utbygginger
36 utvalgte felt
2014
220 milliarder NOK
2016
110 milliarder NOK
Økt utvinning krever boring og ny teknologi må tas i bruk
Foto: Sta toil/Øyvind Hagen
9
Store ressurser – nøtter må knekkes
10
It’no som kjæm tå sæ sjøl
• Betydelig ressursbase
• Letingen må intensiveres
• Kostnadsfokuset må opprettholdes
• Vedlikehold infrastrukturen –
samarbeid om bruk
• Anvend ny teknologi
• Oppretthold produksjonsboring
11
Takk for oppmerksomheten!
12