Jon Harald Kaspersen - Norskehavskonferansen

Funn
Funn
Nesten “ferdigforsket”
Norskehavskonferansen 2017
Jon Harald Kaspersen
2017
2018
Grønn feltutvikling
Jakte marginer
2
>2030
Bærekraftig
olje og gass
Veikart for
Olje og gass
Kostnadseffektiv
drift
2022
Ta i bruk kunnskap og
data for å redusere
usikkerhet
Ny teknologi for
miljøvennlig og
energieffektiv
produksjon, og CCS
Teknologiskift for
karbonfri petroleum
realisert ved H2 og CCS
Jakte marginer
• Ta i bruk eksisterende data og
kunnskap
• Robust prediksjon – minimum
usikkerhet i design og drift
• Industriskala
teknologivalidering
3
Klabbføre
Anvend kunnskapen
Fuktegenskaper
<50%
Cold Flow
>30% kostnadsreduksjon
Overflatekjemi
8
Utviklingslengde
1,5MW
Pressure drop
Flow
development
Fluid
chemistry
Holdup
9
Flow pattern
Big Data in Oil and Gas
10
Data
30 000
Used
<1%
Boost
6-8%
All relevant data from the large scale loop are stored in a database. Process control is digitalized in 2016
Model, develop and pilot production strategies.
Distributed Acoustic Sensing
Acquisition/
processing
unit
Optical fiber
• Heat transport profiling
• Pig tracking
• …
12
Drone til inspeksjon
13
14
Teknologi for et bedre samfunn