FULL FART - Norskehavskonferansen

FULL FART
MOT FULLSKALA CO2-HÅNDTERING
- FANGST, TRANSPORT OG LAGRING
Trude Sundset, adm. dir.
VERDEN SER
TIL NORGE
Foto: Statoil
CCS =
VERDISKAPING?
ALT HENGER
SAMMEN
CLIMIT
Forskning-, utvikling- og demonstrasjonsprogram
CLIMIT-PROGRAMMET:
ET SENTRALT VIRKEMIDDEL
5
TCM:
UTGJØR EN FORSKJELL
ENGASJERTE
INDUSTRIAKTØRER
CCSVERDIKJEDE
HVORDAN BLIR
FRAMTIDEN?