Åpningstider

ÅPNINGSTIDER SFO 2017-2018
Nabeita oppvekstsenter
Sistranda skole
Nordskag oppvekstsenter
Dyrøy oppvekstsenter
Mausund oppvekstsenter
Sørburøy skole












07.00-08.30 (mandag-fredag)
14.15-16.45 (mandag-torsdag)
12.45-16.45 (fredag)
07.00-08.55 (mandag-fredag)
13.55-16.45 (mandag-fredag)
07.00-08.20 (mandag-fredag)
14.05-16.45 (mandag-torsdag)
12.50-16.45 (fredag)
07.00-08.00 (mandag-fredag)
13.45-16.45 (mandag-torsdag)
12.30-16.45 (fredag)
Skolen kontaktes ved behov for
SFO-plass
 Skolen kontaktes ved behov for
SFO-plass