MÅNEDSPLAN - OKTOBER – JERNALDERGÅRDEN

UKE
MANDAG
MÅNEDSPLAN JERNALDERGÅRDEN
MARS 2017
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
1
Grupper
2
Ut på tur
3
Varmmat
7
«Relasjonsbygging»
8
Grupper
9
Ut på tur
10
14
15
Grupper
16
Ut på tur
17
Varmmat
9
10
6
«Være sammen» samling
11
Siste uke for
studenter
13
«Være sammen» samling
12
20
«Være sammen» samling
21
«Banking time»
22
Grupper
23
Ut på tur
24
Varmmat
13
27
«Være sammen» samling
28
«Kvalitetstid»
29
Grupper
30
SUPERKLUBB
31
Varmmat
BARNEHAGEDAGEN
«Vi vil leike»