Marsplan Fellesrommet

VANNASSEN – AVDELING FELLESROMMET - MARSPLAN 2017
UKE
10
MANDAG
6
Avdelingsmøter
Temasamling: lek
Utelek
TIRSDAG
7
Lesegrupper
Rokketroll: Dyrene i
Hakkebakkeskogen
ONSDAG
8
Turdag
Ompalompa/Musegjengen:
Pinnsvin og Kanin
11
Temasamling:
lek og vennskap
14
BARNEHAGEDAGEN
VI VIL LEKE! - lek og lekens
betydning for vennskap
Aktivitetsdag med spennende
samarbeidslek ute
15
Turdag
21
Lesegrupper
Rokketroll: Dyrene i
Hakkebakkeskogen
Ompalompa/Musegjengen:
Pinnsvin og Kanin
Avd. Pauserommet feirer
Jakob 3 år!
22
Turdag
28
Lesegrupper
Rokketroll, Ompalompa og
Musegjengen: Eventyret om
Påskeharen
29
Turdag
Tema: Lek og
vennskap
12
Temasamling:
lek og vennskap
Utelek
Tema: Lek og
vennskap
27
Avdelingsmøter
13
Temasamling: påske
16
Vi feirer Erlend 4 år!
Rokketroll
Skolestartergruppe
Ompalompa/Musegjengen
Tema/lek/forming
Utelek
20
Avdelingsmøter
9
Rokketroll
Skolestartergruppe
Ompalompa/Musegjengen
Tema/lek/forming
FREDAG
10
Lekedag – Vi vil leke
Temasamling
Lek: Det er best å leke når....
Samtale i gruppene: Det er
best å leke når...........
Tema: Lek og
vennskap
13
Avdelingsmøter
TORSDAG
Elevbesøk: Karen og Johanne
Kl. 13.30 – 15.00
23
Rokketroll
Skolestartergruppe
Ompalompa/Musegjengen
Tema/lek/forming
17
Lekedag – Vi vil leke
Temasamling
Lek og vennskap: Hvordan er
vi gode venner i leken?
24
Lekedag – Vi vil leke
Temasamling
Vennskap
Samtale i gruppene om
lek og vennskap
30
Påskeverksted
Rokketroll, Ompalompa og
Musegjengen
Utelek
31
Lekedag – Vi vil leke
Påskeverksted
Temasamling: Påske
Tema: påske
Kvaleberg/Vannassen barnehage: SMIL - Vi ser, møter, informerer, lytter og skaper gode relasjoner