Søkjartala til utdanningsprogramma

Søkjartal til Vg1-Ungdomsrett
Utdanningsprogram
Plassar 2017
Søkjarar 2017
Søkjarar 2016
Auke/Nedgang
Bygg og anleggsteknikk
Design og handverk
Elektrofag
Helse- og oppvekstfag
Idrettsfag
Kunst, design og arkitektur
Media og kommunikasjon
Musikk/Dans/Drama
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Studiespesialiserande
Teknikk og industriell produksjon
531
152
540
948
246
102
186
147
354
190
283
2498
747
502
149
672
1091
359
100
236
201
345
152
251
2440
588
498
194
725
958
379
100
250
190
343
146
244
2721
621
+ 4
- 45
- 53
+ 133
- 20
---- 14
+ 11
+ 2
+ 6
+ 7
- 281
- 33
Innføringskurs for minoritetsspråklege elevar
189
217
142
+ 75*
Totalt
7113
7303
7511
- 208
*Den reelle auken er lågare grunna omlegging av registreringsrutinar
07.03.2017
Endres i topp-/bunntekst
1
Søkjartal til Vg2-Ungdomsrett
Utdanningsprogram
Plassar 2017
Søkjarar 2017
Søkjarar 2016
Auke/Nedgang
Bygg og anleggsteknikk
311
389
348
+ 41
Design og handverk
132
85
102
- 17
Elektrofag
470
500
480
+ 20
Helse- og oppvekstfag
698
823
689
+ 134
Idrettsfag
288
266
227
+ 39
Kunst, design og arkitektur
102
80
129*
- 49
Media og kommunikasjon
180
170
173
-3
Musikk/Dans/Drama
145
120
124
-4
Naturbruk
196
217
139
+ 78
Restaurant- og matfag
138
102
109
-7
Service og samferdsel
269
257
302
- 45
Studiespesialiserande
2408
2415
2503
- 88
Teknikk og industriell
produksjon
Totalt
704
6041
520
5943
599
5924
- 79
+ 19
*Talet for 2016 gjeld Studiespesialiserande m/Formgjevingsfag, og kan såleis ikkje direkte samanliknast med det
nye utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur
2
Søkjartal til Vg3-Ungdomsrett
Utdanningsprogram
Plassar 2017
Design og handverk
45
27
29
-2
Elektrofag
98
80
109
- 29
Helse- og oppvekstfag
57
32
30
+2
Idrettsfag
258
223
175
+ 48
Media og kommunikasjon
85
53
47
+6
Musikk/Dans/Drama
137
113
118
-5
Naturbruk
40
20
34
- 14
1344
1298
1369
- 71
59
2231
57
2332
98
2404
- 41
- 72
30
4384
25
4260
21
4434
+4
-174
Allmennfagleg
påbyggingskurs (inkl. plassar
for dei med fagbrev)
Studiespesialisering
m/Formgj.
Studiespesialiserande
Teknikk og industriell
produksjon
Totalt
Søkjarar 2017
Søkjarar 2016
Auke/Nedgang
3