menighetsblad - Porsgrunn kirkelige fellesråd

østre Porsgrunn kirke
Nr. 1 februar mars 2017 e.Kr.f.
PORSGRUNN
menighetsblad
«Nær troens kilder –
for byens mennesker»
Einar Svendsen, snart pensjonist, om diakonens oppgave:
Å holde rundt mennesket og skape gode fellesskap
Einar Svendsen sammen med Sonja Helene Sandberg og Tove Finne på menighetspleiens tur til
Gaustablikk sist høst. Les intervju side 8-9
Innsettelse av kapellan Espen Holm
Søndag 22. januar ble Espen Holm innsatt som kapellan i Porsgrunn Menighet.
Vikarierende prost Gunnar Thelin ledet forbønnen.
Åpen barnehage er sikret
Kirkens vårprogram for barn og unge
Porsgrunn menighets besøkstjeneste Internasjonal dugnad for Kirkens bymisjon
Tomten til den nye kirken er stukket ut
Les side 2
Les side 4-5
Les side 10
Les side 11
Les side 12-13
Porsgrunn menighetsblad er et offentlig informasjonsblad til våre medlemmer (ca. 80% av befolkningen) og andre interesserte.
Bladet blir fulldistribuert ved hjelp av frivillige bladbud. Derfor er ikke menighetsbladet definert som uadressert reklame, men uadressert post.
Se våre internettsider www.porsgrunnmenighet.no
PORSGRUNN
menighetsblad
Organ for Porsgrunn menighet
av Den norske kirke
Bankgiro: 2670 33 14456
Redaktør: Ørnulf Paulsen
[email protected]
Annonsekonsulent: Jan Lindahl - Tlf. 901 69 023
Kasserer: Tor Ellefsen
Ansvarlig for distribusjon: Porsgrunn menighetskontor
Trykk: Erik Tanche Nilssen AS, Skien
Vestsiden menighetshus:
Utleie: Knut Valle, tlf. 908 62 826
Gry Valle, tlf. 402 01 377
PORSGRUNN MENIGHETSKONTOR
Winthergt. 8, 3921 Porsgrunn
Fra februar:
Coop-bygget - Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn
Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14
Tlf. 35 56 34 05 • Fax 35 56 34 11
[email protected]
Direktenr. ansatte: 35 56 +
- 3410 Sokneprest Ivar Brobakken: Tlf. 94 35 59 32
- 3409 Kapellan Synnøve Skree Skjeldal:
Tlf. 95 99 20 06
Kappelan Espen Holm: Tlf. 97 79 46 45
- 3406 Diakon Margrèt Olof Magnusdottir
Tlf. 980 13 739
- 3405 Sekr. Liv Aabjørnsrød / Bente Baugerød Liland
- 3408 Menighetspedagog Wenche T. Wiig
Tlf. 47 46 86 97
Menighetspedagog Ingrid Baksaas Nordli
tlf. 934 52 078
- 3407 Åpen barnehage Kari Laundal: Tlf. 99 52 50 17
- 3407 Kantor John Beech: Tlf. 97 52 32 54
- 3497 Kantor Turid Walaas: Tlf. 48 23 71 11
- 3412 Kirketjener Inger Røe 488 94 855
Kirketjener Vest Gro B. Lassen: Tlf. 408 03 650
Liv med sprekker og arr
Akkurat nå sitter jeg i mitt nyinnkjøpte
hus på Bølehøgda og ser meg rundt for
å få oversikt over hva som bør gjøres før
vi flytter inn. Det er et gammelt hus fra
1924, og det bærer huset preg av. Det
er langsgående sprekker i panelet i tak
og vegger. Det knirker sporadisk i det
originale tregulvet. En dør som ikke går
skikkelig igjen, en annen hvor dørklinka
er løs. Også er det malingsflekker her
og der, ofte i ulike farger, som ikke har
truffet den lista eller karmen de var ment
til å treffe. Det er mye vi har lyst til å
gjøre for å få huset til å fremstå som nytt.
Samtidig så vet vi også at i et slikt hus så
vil knirken komme tilbake, husveggene
vil bevege på seg slik at det vil oppstå
nye sprekker i panelet. Det er en del av
”dealen” når en kjøper et slikt hus, og å
kjempe mot husets eget DNA, for å si
det slik, er dårlig bruk av krefter.
Vi mennesker bærer også med oss
knirk og sprekker i våre liv etter hvert
som årene går. Kanskje er det rester
av gamle malingsflekker der også hvor
vi har prøvd å pynte på virkelighetens
realiteter.
I møte med Guds altomfattende nåde,
får vi det privilegiet å ta et skritt tilbake
og oppdage hva i våre liv som trenger
nye overflater og hva som er sprekker
og arr som vi ikke skal prøve å dekke
til, men som vi skal lære oss å leve med
og akseptere som en del av oss. Og som
i mange tilfeller faktisk kan være en
styrke for oss. Skjelningen mellom de to
kan være krevende, noen ganger hårfin,
og den er livslang. Men den er viktig.
Skjelningen kan oppsummeres i Paulus’
andre brev til Korint: ”Nei, den som er i
Kristus, er en ny skapning. Det gamle er
borte, se, det nye er blitt til!” (5,17) og
”Men vi har denne skatten i leirkrukker,
for at den veldige kraften skal være fra
Gud og ikke fra oss selv” (4,7). Må
Gud gi oss nåde, visdom og kraft i dette
arbeidet.
Espen Holm
Hjerterommet sikret drift
Porsgrunn menighetsråd:
Leder Astrid Emhjellen Tlf: 995 15 738
Porsgrunn menighetspleie:
Leder Gry Valle: Tlf. 402 01 377
Besøksleder Kari Fevang: Tlf. 92 24 82 79
KIRKEKONTORET I PORSGRUNN
M/KIRKEGÅRDENE
Fra februar:
Coop-bygget - Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn
Eksp.: Mandag–fredag kl. 09–14
Tlf. 35 56 34 00 • Fax 35 56 34 01
Direktenr. ansatte: 35 56 +
- 3402 Kirkesjef Johannes Sørhaug: Tlf. 41 50 68 22
- 3404 Rådgiver Siri Kjær Grønstad
- 3417 Administrasjonsleder Kerstin Elisabeth Aas
2
Bildet er hentet fra årets Luciafeiringen i barnehagen. Foto: PD
Hjerterommet åpen barnehage er sikret
videre drift!
Fra talerstolen i Porsgrunn bystyre
torsdag 8. desember 2016, kunne
Tord Samdal fra KrF. proklamere at
Hjerterommet åpen barnehage er sikret
videre drift i 4 år framover.
Etter lang tid med usikkerhet, var det
stor glede blant brukere og ansatte da
meldingen nådde fram til barnehagen
denne torsdagen.
Barnehagen planlegger en fest for å feire
det gode vedtaket!
Hjerterommet
åpen
barnehage
holder til i Vestsiden menighetshus
Kirkegata 25 og er åpen mandag til
torsdag fra kl. 09.30 til 13.30 med
unntak av skolens ferier.
Einar Svendsen
Porsgrunn menighetsblad
Til gode medarbeidere i Porsgrunn menighet
og alle andre som har lyst:
Salmekveld i Vestre kirke
Velkommen til
Torsdag 23. mars kl. 19.00 blir det
salmekveld utenom det vanlige i Vestre
kirke. Vi får besøk av organist Hildur
Eli Gryt fra Skjerstad i Bodø. Hun
har i løpet av de siste 11 årene hatt
rundt 200 salmekvelder i Skjerstad og
Misvær kirker. Disse har favnet bredt
og gjort den nye salmeboka bedre kjent
i befolkningen. Sist år ga hun ut boken:
«Lenge leve salmen».
Østre Porsgrunn kirkestue
Tirsdag 28. FEBR kl 1800
 sprudlende samvær
 servering av
varmrett og kaffe
 Siste nytt om den nye kirken
 Presentasjon av nye
medarbeidere i menigheten
Hildur vil selv holde et innlegg om
enkelte salmer som vi synger sammen.
Deretter blir det anledning til å ønske
seg en salme. Våre organister vil delta.
Det blir enkel bevertning.
Velkommen til en festreise i salmeboka.
John Beech, Turid Walaas
og Per Johan Wiig.
Hilsen staben i Porsgrunn menighet
Kveldsgudstjenester
i kapellet
Påmelding innen kl 12 fredag 24.februar til
Porsgrunn menighetskontor
Telefon: 35563405
Epost :
[email protected]
Nær troens kilder –
for byens mennesker
Samtalegrupper for mennesker i sorg
- etter dødsfall, samlivsbrudd eller pårørende til demente
Vi kan igjen invitere til fem samvær
for mennesker som gjerne kunne
tenke seg å snakke med andre som
også lever med sorg og savn. De
påmeldte vil bli inndelt i grupper
i forhold til livs- og sorgsituasjon,
som for eksempel grupper for
enker/enkemenn, foreldre som har
mistet barn, for de som har opplevd
samlivsbrudd, og for pårørende til
demente.
Gruppene er lagt opp som ledede
selvhjelpsgrupper, men før gruppesamtalene er det en innledning hver
gang om tema sorg:
1. Sorg og sorgreaksjoner.
2. Når kroppen snakker.
I Østre Porsgrunn kapell kl 19 første
søndag i måneden.
Sang og musikk. Bønnevandring.
Lystenning. Nattverd. Preken.
8. januar - 5. februar – 5. mars
2. april – 7.mai
3. Sorgens mange ansikter, nye
perspektiver på sorg.
4. Veien videre – hvordan lever vi med
sorg og savn?
De 5 samlingene er lagt til Nenset kirke
og første samling blir torsdag 2. februar
2017 kl. 19 – 21.
Det er gratis å være med i disse
gruppene og gruppene er åpne for alle
som trenger noen å snakke med i sorg.
Ta kontakt med diakon Hilda Solberg
tlf. 928 66 253, [email protected]
porsgrunn.kommune.no for ytterligere
informasjon og påmelding!
Påmeldingsfrist: senest 30. januar 2017.
Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - februar - mars 2017 e.Kr.f.
Einar Svendsen
I KAPELLET: Ivar Brobakken forrettet ved
kveldsgudstjenesten i januar
3
TROSOPPLÆRING I PORSGRUNN MENIGHET
Tilbud på ulike alderstrinn.
Invitasjon i posten med påmelding.
Sett av aktuelle datoer!
0 år: Dåpen
Dåpssamling, dåpssamtale, gudstjeneste med dåp.
Hele året.
0 år : Babytrall
Mandag og onsdag kl. 11.00,
Vestsiden men.hus.
Oppstart uke 4.
5 år: Sjørøverklubb og gudstjeneste
Onsdag 03.05 og 10.05 kl. 17.30
Søndag 14.05 kl 11.00
Østre Porsgrunn kapell/Vestre kirke
6 år: Kirkeskole og karnevalsgudstjeneste
Onsdag 25.01, 01.02, 08.02 kl. 17.30
Søndag 12.02 kl. 11.00
Vestsiden men.hus/Vestre kirke
3. trinn: Tårnagenthelg
Lørdag 22.04 og søndag 23.04
Vestre kirke og menighetshus.
3. og 4.trinn: Agentleir
Lørdag 10.- søndag 11.06.
Fjordglimt leirsted.
VÅREN 2017
Ukentlige tilbud
Knøttene Gospel Choir
Alder: 4-10 år.
Tirsdag kl. 17.30, Vestsiden men.hus.
Soul Children
Alder: 10-14 år.
Tirsdag kl. 19.00, Vestsiden men.hus.
Soul Teens
Alder: 15-18 år.
Tirsdag kl. 20.00, Vestsiden men.hus.
Playsing
Alder: 1.-7.trinn
Onsdag kl. 18.00, L9 Hovenga.
Klubben
Alder: 5.-7. trinn
Annenhver onsdag kl. 19.00, L9 Hovenga.
Alfklubben
Alder: ca 10—20 år
Tilrettelagt for funksjonshemmede.
Annenhver tirsdag kl. 18.30, L9
5.trinn: Give me five.
Tirsdag kl. 14.30-16.15. Fra 24.01 – 04.04.
L9, Hovenga.
6. og 7.trinn: Etter skoletid
Onsdag kl. 11.30-13.30. Fra 25.01 – 05.04.
L9, Hovenga.
8.trinn: Happy day
Torsdag 16.02 kl.15.00, Østre Porsgr. kapell.
Fredag 03.- søndag 05.03: Vinterleir på Lifjell.
Kontaktperson trosopplæring:
Menighetspedagog Wenche Thorsen Wiig
Telefon: 35 56 34 08. Mobil: 474 68 697
E-post:
[email protected]
9.trinn: Konfirmant
Fra september – mai.
Vestre kirke mand. Østre Porsgr kapell tirsd og onsd.
4
Porsgrunn menighetsblad
La barna bli kjent med kirken sin, ta dem med på gudstjeneste!
I vårhalvåret er det fire familiegudstjenester i Vestre kirke. De begynner kl 11
og er for barn og voksne i alle aldre. Gudstjenestene er kortere enn høymessen
og har et annet uttrykk, og barna er aktivt med på ulikt vis.
På den første gudstjenesten på julaften deltok barn med syngespill. De hadde kledd
seg ut i fine kostymer og gav oss innblikk i hva som skjedde den første julenatten.
Noen tente lys og andre leste juleevangeliet.
Familiegudstjenestene i vår:
Søndag 12.februar: Karnevalsgudstjeneste.
Mye glad musikk. Kle deg ut om du vil! Utdeling av bok til 6-åringene. Etterpå er
det kirkekaffe med pinjata på menighetshuset! Karneval kommer av det latinske
ordet carne vale som betyr ‘farvel til kjøttet’. I den katolske kirke er dette en fest
som arrangeres før fastetiden begynner.
Søndag 12.mars: Barnekoret ‘Bli med’ fra Stridsklev kommer på besøk. Koret
ble startet for et snaut år siden og har ca 15 medlemmer. Det er Turid Walaas,
Ingrid Baksaas Nordli og Børge Nordli som har ansvaret for denne sangglade
gjengen.
Søndag 23.april: Påskemysteriet. Tårnagentene deltar.
Søndag 14.mai: Gudstjeneste med sjørøverpreg. Utdeling av CD til 5-åringene.
Mer info om disse i neste menighetsblad.
Vinterleir på Lifjell
Velkommen til VINTERLEIR på
Jønnbu Leirsted! KFUK-KFUM
Vestfold og Telemark inviterer alle
ungdommer i alderen 13 - 19 år til
vinterleir en helg i mars.
Jønnbu ligger idyllisk til med flotte
omgivelser der det er muligheter for
skitur og alpint. Vi kommer også til å
legge til rette for leik og annen moro i
de flotte omgivelsene Jønnbu leirsted
befinner seg i. Det er selvsagt mulig
å velge brettspill og varm kakao foran
peisen. Her kan man velge helt selv.
Pakk sekken og bli med til fjells 3.-5.
mars!
Pris: Helgen koster 1050 kr (850 kr
for medlemmer), buss T/R inkludert
+ mat, drikke og opphold! Mer info
og påmelding på kfuk-kfum.no/
kalender/vinterleir-pa-jonnbu
GÅR DU I 8. KLASSE? BLI MED PÅ
Vinterleir på Jønnbu leisted på Lifjell
3.-5.mars!
Pris for deg som går i 8.klasse: 750
kr (550 kr for medlemmer av KFUKKFUM)
Café-samling i Østre Porsgrunn kapell
torsdag 16.februar kl 15-16:30. Det
betyr at du kan komme hit rett etter
skoletid. Mat, dagens ord, lek/quiz og
info om leiren.
Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - februar - mars 2017 e.Kr.f.
Se etter invitasjon i posten!
Påmelding til Happy Day innen tirsdag
14.februar på www.porsgrunn.kirken.no
Velkommen!
Wenche Thorsen Wiig
5
Nytt om navn
Menighetspedagog Ingrid Baksaas Nordli
forming. Et år drev hun Åpen
barnehage i Hoeggen kirke. - I
samme kirka var jeg engasjert
som frivillig med barnekor,
søndagsskole og interkulturell
kvinnegruppe. Det var fint å
med nyankomne kvinner for
sosialt samvær, integrering og
utveksling, sier hun engasjert.
Etter at hun flyttet tilbake til
Porsgrunn, har Ingrid vært vært
vikar i barnehage. Hun er aktivt
med i Stridsklev kirke. Sammen
med sin mann, Børge Nordli og
organist Turid Walaas driver
hun barnekoret «Bli med» i
Stridsklev kirke.
Førskolelærer Ingrid Baksaas
Nordli begynte 15. januar som
menighetspedagog i Porsgrunn
menighet i 50% stilling.
- Hva er din bakgrunn Ingrid?
- Jeg er fra Stridsklev. I 20032004 jobbet jeg faktisk i Porsgrunn
menighet og KUF’en, blant annet
med
konfirmantarbeid,
forteller
Ingrid. Så flyttet hun til Trondheim
der hun utdannet seg til førskolelærer
med fordypning i drama, musikk og
- Hvilke forventninger har du
til den nye jobben?
- Jeg ser fram til å jobbe for
kirka igjen, og noe av grunnen er
savnet etter jobben i Åpen barnehage.
Jeg ønsker å fortelle om, og vise hvem
Jesus er. Jeg gleder meg til å bli kjent
med staben, menigheten, barna og de
unge, og å samarbeide med Wenche
og Margret. Vi vil sammen finne fram
til hva vi skal videreføre av aktiviteter,
og hva nytt vi kan komme opp med,
sier Ingrid Baksaas Nordli.
Franz Otto Von Hafenbrädl
Over 300 000 kr fra givertjenesten
Porsgrunn
menighet
har
givertjeneste til ungdomsarbeider
og til ny kirke.
På giverkontoen for ny kirke har vi i
2016 fått inn totalt 228 400 kroner: kr
14 400 i fast givertjeneste og kr 214
000 som engangsbeløp/lotteri.
Vi står ovenfor en ny og spennende
tid med nye ansatte og med mulighet
for ny satsning på barn og unge.
I januar begynte Ingrid Baksaas
Norli som kombinert trosopplærer
og ungdomsarbeider i 50 % stilling
etter Margret. 10 % av lønnen
kommer
fra
givermidler.
Til
ungdomsarbeiderstillingen har dere i
2016 vært med å gi kr 91 500: kr 88
6
800 fra fast givertjeneste og 5 500
som engangsbeløp.
Menighetsrådet håper at du fortsatt vil
være med i givertjenesten. Vi vet vi
får bruk for hver krone i utsmykning
og innredningen av kirken. Og ved
å støtte ungdomsarbeidet kan vi
sammen skape gode kontaktpunkter
og et forkynnende miljø som kan gi
trygghet og tro på Jesus hos byens
barn og unge.
Takk til dere faste givere!
Astrid Emhjellen, leder
Vil du bidra i Porsgrunn menighets
givertjeneste? Kontakt Kristian
Liland, mobil 915 93 977
Menigheten har fått
egen Vipps-konto
Det er nå mulig å gi kollekt via Vipps.
Vipps er et program («app») der man på en
enkel og sikker måte kan overføre penger
via mobiltelefonen. - Vi opplever at en
del ikke har kontanter når det er kollekt på
ulike arrangement i menigheten. Mange har
lastet ned Vipps-app på mobilen sin, og det
er enkelt å overføre kollektpenger på denne
måten. Vi har allerede merket at det er et
bra alternativ i tillegg til å gi kontanter i
kollekt, sier Bente Baugerød Liland som
er menighetssekretær. Ved å søke opp
«Porsgrunn Sokn», kan man gi akkurat det
beløpet man ønsker.
Nytt fra menighetsråd
og fellesråd
Nytt fra Porsgrunn menighetsråd
Menighetsrådet besluttet i høst å
innføre en mulighet for å gi kollekt
via mobiltelefon. Da er man ikke
avhengig av å ha med kontanter, og
menigheten sparer penger på bankens
gebyrer for behandling av kontanter.
Løsningen VIPPS ble prøvd ut under
julens gudstjenester.
Leder og nestleder i menighetsrådet
velges årlig blant rådets medlemmer.
Sittende leder Astrid Emhjellen og
nestleder Unni Nord Samdal stilte seg
til disposisjon for nok et år, og ble
enstemmig gjenvalgt for 2017.
To gudstjenester i januar har et
spesielt innhold: Espen Holm
innsettes som kapellan 22. januar, og
Einar Svendsen takkes av som diakon,
etter mange års tjeneste, 29. januar.
Menighetsrådet arrangerer kirkekaffe
på Menighetshuset etter begge disse
gudstjenestene.
Nytt fra Porsgrunn kirkelige
fellesråd
Prost Morten Fleicher har vært
geistlig representant i Fellesrådet de
siste årene. Han gikk av som prost for
Skien prosti 1.1.2017, og trer dermed
også ut av Fellesrådet. Sokneprest
i Skien, Gunnar Thelin, blir vikar ut
2017.
Porsgrunn menighetsblad
Får være del av et fellesskap
- I en menighet er det mange oppgaver
som skal løses, oppgaver det ikke uten
videre finnes økonomiske eller andre
midler til å løse. Derfor er det nødvendig
at mennesker engasjerer seg for at ting i
det hele tatt skal gå. Og så er det svært
hyggelig for eksempel å være den som
står ved inngangen til kirkedøren og får
ønske folk velkommen til gudstjeneste.
Andre oppgaver kan være mere trivielle,
men like viktige.
Menighetsbladet vil i noen nummer
fremover
presentere
noen
av
menighetens frivillige.
Først ute er Dag Aabjørnsrød. Han er
engasjert som medlem i menighetens
økonomiutvalg,
han
organiserer
kirkevertordningen, er klokker av og til,
er revisor i Normisjon og har tidligere
vært med i menighetsrådet. Vi møter
Dag på regnskapskontoret hans.
- Hvorfor er du engasjert i frivillig
arbeid i menigheten, Dag?
- Hva gir engasjementet ditt deg
personlig?
- Jeg opplever først og fremst å være
en sterkere del av et fellesskap. Det
er viktig å få oppgaver som passer for
meg. Da blir det hele mer lystbetont. I
så måte har Porsgrunn menighet vært
lydhøre og jeg har ikke opplevd meg
presset inn i oppgaver jeg ikke kunne
tenke meg. Derfor oppleves også de
frivillige oppgavene som hyggelige og
meningsfulle.
Eilif Vesterhus
Bibeltimer våren 2017 i samarbeid med Normisjon
Porsgrunn menighet og Porsgrunn
Normisjon går sammen om å
arrangere bibeltimer denne våren.
Initiativet kommer fra en komite
representert ved tidligere sokneprest Per
Johan Wiig og pastor Ulf Børje Rahm.
- Undervisningen er åpen for alle, og
er myntet på voksne. Den er ment å
være styrkende for bibelkunnskapen,
sier Ulf Børje. Initiativtakerne ønsker
samarbeidet velkommen. Bibeltimene
vil holdes vekselvis på L9 og i Østre
Porsgrunn kapell.
temaet «Bibelens ord
og vår erfaring?» er
professor emeritus ved
Menighetsfakultetet
og ledet bl.a. kirkens
teologiske lærenemd,
sier Per Johan. - Det
blir anledning for
samtale og spørsmål
sammen med en enkel
bevertning i etterkant
av timen, repliserer Ulf
Børje.
Eksterne foredragsholdere
Per Johan forteller at halvparten av
undervisningstimene holdes av eksterne
foredragsholdere. - Harald Kaasa
Hammer er pensjonert menighetsprest
og var bl.a. med i arbeidet med valg
av bibeltekster til gudstjenestene i Den
norske kirke. Torleif Austad som har
De
ønsker
alle
hjertelig velkommen
til bibeltimer denne
våren.
Franz Otto Ulf Børje Rahm (t.v.) og Per Johan Wiig arrangerer sammen
Von Hafenbrädl med menighet og Normisjon bibeltimer denne våren
Dato:Tema:Foredragsholder:
Hvor:
Torsdag 26. januar
Kan vi stole på Bibelens ord?
Ivar Brobakken
L9
Torsdag 9. februar
En romslig kirke?
Harald Kaasa Hammer L9
Torsdag 23. februar
Trenger vi Det gamle testamentet lenger?
Ulf Børje Rahm
L9
Torsdag 2. mars
Hva er sunn kristen tro?
Per Johan Wiig
Kapellet
Torsdag 16. mars
Jesus i Det gamle testamentet
Arne Hersdal
Kapellet
Torsdag 30. mars
Bibelens ord og vår erfaring?
Torleiv Austad
L9
Torsdag 27. april
Påskeglede i lys av Det gamle testamentet
Svein Byholt
Kapellet
Torsdag 11. mai
Tjen Herren med glede!
Ulf Børje Rahm
Kapellet
Alle samlingene starter klokka 19:00.
Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - februar - mars 2017 e.Kr.f.
7
Einar Svendsen, snart pensjonist, om diakonens oppgave:
Å holde rundt mennesket og skape gode fellesskap
hvert, og slik løste det
seg.
I disse dager fratrer soknediakon
Einar Svendsen sin stilling etter 29
års tjeneste. En lang tjeneste fra en
trofast medarbeider som har satt
spor etter seg, og som vil bli
dypt savnet. Søndag 29. januar
er det avskjeds-gudstjeneste.
Sosialarbeider
i
kirken
- Hva er diakoni?
- Enkelt sagt er det
omsorgstjenesten
i
menigheten, omsorgen
for hverandre. For min
del har det vært å være
i tjeneste for andre,
forkynne og organisere
omsorgstjenesten
og
fellesskapet. I urkirken
ble
ikke
sjelden
diakonen biskop. Slik er
det ikke i dag. Men jeg
opplevde en gang jeg
besøkte den ortodokse
kirken i Eritrea der jeg
presenterte meg som
«deakon», at de sperret
øynene opp. Diakonen
der sto nemlig nærmest
erkebiskopen i rang.
Jeg måtte utdype at jeg
nok var noe nærmere
en «socialworker in the
church» - en sosialarbeider i kirken, ler
Einar.
- Hva har du trivdes best med i alle
disse årene?
- Uten tvil mangfoldet! Det å kunne
ha det jevne arbeidet i besøkstjeneste,
arrangementer og liknende, samt frihet
til å etablere prosjekter, sier Einar.
Han trekker frem HVPU-reformen, der
psykisk utviklingshemmede skulle ut av
de store institusjonen og bosettes i sine
hjemkommuner. De som ønsket det
skulle knyttes opp til sine menigheter. Jeg var med å få tilsatt Einar Sand som
prosjektleder og senere i fast stilling som
integreringskonsulent på bispekontoret
for dette arbeidet.
Åpent lekested
Einar nevner også spesielt Åpent
lekested. Dette skulle bli et godt sted for
småbarnsforeldre. - Her møtte diakonien
mennesker med «å holde omkring» og
skape gode fellesskap, også med tanke
på integrering av innflyttere i byen.
Etter hvert mistet vi det meste av støtten
til tiltaket, men nå har kommunen
heldigvis bidratt slik at arbeidet kan
videreføres - forhåpentligvis permanent,
sier Einar. Han har selv arbeidet hardt
for å sikre finansieringen.
Etter 29 år er det mange ting han kunne
nevne, men nøyer seg med Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon, den årlige
- Hva fikk deg til å søke stillingen
i sin tid, Einar?
- Jeg er utdannet diakon.
Jeg hadde arbeidet 10 år på
psykiatrisk avdeling, TSS – og ett
år på Borgestadklinikken. Jobben
på Borgestadklinikken var ikke
slik jeg trodde, så jeg ønsket meg
noe annet. Saken ble lagt frem
for forbønnstjenesten i Borgestad
menighet der jeg bor, en kvinne
der spurte meg om å søke den
ledige stillingen i Porsgrunn.
Og slik ble det. Tanken var ikke
fjern for meg i og med at jeg
hadde utdanning som diakon,
men siden kona mi Guri Veel
Svendsen jobbet i menighet, var
jeg redd ustrukturert arbeidstid
skulle bli vanskelig å kombinere
familiemessig.
Hun
gikk Einar har hatt et engasjement for internasjonal rettferdighet. Her reklamerer han for rettferdig
imidlertid over i skolen etter kaffe sammen med Ragnhild Storebø (t.v.) og Liv Aabjørnsrød
8
Porsgrunn menighetsblad
samlingen for eldre på Gaustablikk,
kontakten med beboerne på sykehjem
og sorggruppene for mennesker i sorg.
– Det er spesielt verdifullt å få følge
mennesker over tid, sier han.
Frivillige medarbeidere viktigst
- Hvem har vært dine nærmeste
medarbeidere?
- Da jeg begynte i tjenesten var jeg full
av entusiasme. Daværende sekretær på
menighetskontoret, Ragnhild Storebø
smilte og sa til meg: «Ja,ja, når besøka
dine er gjort, så får du se hva du har
overskudd til». Hun ble en nær og svært
viktig medarbeider for meg, smiler
Einar. Han trekker ellers frem styret i
Porsgrunn menighetspleie. De hadde
penger, og der lå mulighetene. - Jeg
møtte utrolig stor raushet der, samt vilje
til å utvikle diakonien. Men alt i alt er
det likevel de frivillige medarbeiderne
som har vært de viktigste.
- Har du møtt spesielle, negative
utfordringer?
- I en tidlig fase av tjenesten min syntes
jeg for mye av arbeidet besto i å være
«container» for andres frustrasjoner,
uten at jeg selv fikk ventilert mine.
Jeg kom da i kontakt med kirkelig
arbeidsveiledning. Det ble helt
avgjørende for den videre tjenesten.
Integrering
- Hvilke utfordringer ser du på det
diakonale området i Porsgrunn
fremover?
- Det er store utfordringer når det
Einar underholder på Gaustablikk
gjelder integrering av mennesker.
Her blir etableringen og arbeidet
til Kirkens bymisjon svært viktig.
Kirkens bymisjon vil bl.a. arbeide
aktivt for arbeid og aktivitet for de som
står utenfor arbeidslivet, ikke minst
flyktninger og asylsøkere. Det er viktig
både for at de skal lære språket og bli
integrert gjennom arbeidsfellesskapet,
mener han. Han synes også diakonien
har hatt stor nytte av Kirkens SOS - som
vår menighet var med på å etablere. Som kirke er vi nå tilgjengelig for
mennesker 24 timer i døgnet hele
året!
Internasjonalt perspektiv
- Vi skal heller ikke undervurdere
det
internasjonale
diakonale
perspektivet som synliggjøres
gjennom Kirkens Nødhjelp, via
fasteaksjonen og andre tiltak.
- Hva gjør du nå som pensjonist,
Einar?
- Jeg kommer til å engasjere meg
i Kirkens bymisjon sine aktiviteter
og NMS sin gjenbruksbutikk. Så
har jeg barnebarn, vet du. Og ei
hytte i Tuddal. Og arbeidslysta er
der, så fritidsproblemer kommer
jeg ikke til å få, avslutter den
spreke diakonen som har sin siste
arbeidsdag 31. januar.
Julevandring med Einar som forteller
Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - februar - mars 2017 e.Kr.f.
Eilif Vesterhus
9
Elsa Odberg får regelmessig besøk fra besøkstjenesten i Porsgrunn menighet:
- Det fint å få besøk!
fadervår og velsignelsen.
Hun syntes kirkebrannen var en svært
trist hendelse. – Det var folkets kirke.
Men jeg har også lært noe, sier hun, og
siterer en som kom på besøk: – Han sa
til meg at det kan tilgis mye. For vi har
selv en som tilgir oss mye. Hun siktet
selvfølgelig til Jesus. Det var så fint
sagt, sier hun ettertenksomt.
- Jeg trives på sykehjemmet med flinke
og snille folk til å hjelpe meg. Jeg har
det godt på mine gamle dager. Det er
gildt å få besøk, sier hun takknemlig til
Per Johan.
Elsa Odberg setter pris på å få besøk på sykehjemmet
- Jeg er heldig som får besøk, sier
Elsa Odberg. Hun bor på Frednes
sykehjem og gleder seg over
regelmessige besøk fra menighetens
besøkstjeneste. – Det er jo stille her,
så det er gildt med besøk og en god
prat!
lærte meg å være høflig. Ved middagen
måtte jeg servere herren først, ler
hun. Gjennom husmorforeningen på
Eidanger lærte hun å veve. - Det likte
jeg svært godt. Jeg arbeidet på et veveri
i Nydalen i Oslo. Det likte jeg godt, og
veving ble senere en hobby.
Elsa Odberg var aktiv kirkegjenger i
Porsgrunn menighet så lenge hun hadde
helse til å komme til gudstjenestene. –
Jeg var alltid i kirken, først i Østre kirke,
senere i kirkestua, forteller hun. De
senere årene har sviktende helse gjort
det umulig å komme til kirken. – Jeg er
jo snart 102 år, også, da, smiler hun. Jeg bodde lenge på Sanitetshuset. Der
hadde jeg det kjekt! Det var sentralt til
byen, og der fikk de eldre god hjelp!
Nå har jeg behov for mer hjelp.
Elsa har innredet rommet med
mange ting hun liker, og viser oss
familiebilder, kunst, og innrammede,
vevde håndarbeider hun selv har
laget. – Det er fint å ha mine ting på
veggene, sier hun. - Det er jo riktig
hjemmekoselig her, skyter Per Johan
inn.
Takknemlig for besøk
På stuebordet ligger menighetsbladet.
– Jeg er heldig som får besøk. Vi får
en god prat! Jeg klarer ikke lenger å
dra til kirken, men nå får jeg i stedet et
gudsord av Per Johan når han kommer
på besøk. Det er jeg glad for, sier hun.
Besøket hos Elsa avsluttes gjerne med
Huspost og veving
Per Johan Wiig, som er pensjonert prest
i menigheten, kommer på regelmessige
besøk til Elsa. Praten går livlig, for
Elsa og Per Johan kjenner hverandre
fra mange år tilbake. I dag forteller hun
om da hun begynte i huspost hos en fin
familie: - Der måtte vi være dis, og jeg
10
Ikke glemme hverandre
- Jeg hadde liten tid til hjemmebesøk
når jeg hadde full stilling. Nå har jeg
anledning til å prioritere det, forteller
Per Johan Wiig. - Jeg er opptatt av at vi
ikke skal glemme hverandre selv om vi
kommer ut av hverdagslivet. Vi vil at
alle som ønsker det skal få et tilbud. Vi
trenger alle sosial kontakt!
Kari Fevang leder besøkstjenesten til
Porsgrunn menighetspleie. – Vi har 15
medhjelpere. Totalt er det mellom 50
og 60 i Porsgrunn som får regelmessig
besøk, forteller hun. Hun inviterer folk
til å ta kontakt – enten man ønsker å
få besøk, eller om man ønsker å bli
besøksvenn.
Du kan i så fall kontakte besøksleder
Kari Fevang telefon 922 48 279 eller
menighetskontoret.
Ørnulf Paulsen
Per Johan Wiig er en at 15 besøksvenner i Porsgrunn menighet.
– Vi trenger alle sosial kontakt!
Porsgrunn menighetsblad
Kirkens Bymisjon med veddugnad: Språktrening og fellesskap
Det var en glad gjeng i som startet opp med veddugnad i skogene i Oklungen.
Onsdag 5. januar startet Kirkens
Bymisjon med veddugnad hos Ivar
Gundersen i Oklungen.
Hver onsdag og hver siste lørdag i
måneden stiller Ivar Gundersen seg til
disposisjon for oss i Bymisjonen. På
onsdagene er det ei gruppe fra Sana
asylmottak som får anledning til arbeid
med innlagt språktrening og fellesskap
sammen med frivillige fra Bymisjonen.
Den første onsdagen var vi ei gruppe på
9 personer som sagde og kløvde ved.
Ivar Gundersen kunne i ettertid fortelle
at det ble nesten en hel favn ved ut av
arbeidsinnsatsen! Det ble også tid til
småpauser og pølsegrilling rundt bålet.
Et av flere norske ord ble introdusert:
dugnad! Og dugnad var det. Veden som
vi produserer skal selges til inntekt for
Kirkens Bymisjon til høsten
Lørdagsgruppen skal rekrutteres fra
Voksenopplæringen og inngå som
valgfag for elevene der.
Tekst og foto: Einar Svendsen
Takk for julegaver til Kirkens Bymisjon!
Vi må få lov til å takke alle som husket
på Bymisjonen med pengegaver nå til
jul.
Takk til dere som ga gjennom aksjonen
vår: «Gled en som gruer seg til jul».
Det var aksjonen som etterfulgte
strikkeaksjonen vår. Takk også til dere
som har gitt på andre måter. Vi har i
skrivende stund ikke oversikt over hvor
mye det har blitt, men tror vi kan regne
med ca. kr. 100.000.
Vi fikk også flotte gaver fra næringslivet.
Z-Elektro, Drangedal sparebank og
Sparebanken 1 Telemark ga til sammen
kr. 90.000 til vårt arbeid.
Disse midlene kommer
godt med når vi er i gang
med tiltak knyttet til arbeid
og aktiviteter og på jakt
etter egnede lokaler både i
Porsgrunn og Brevik. Det
gir oss troen på at vi skal
klare å få et solid økonomisk
fundament slik at vi kan
klare å ansette medarbeidere
på mer permanent basis.
For driftsutvalget,
Einar Svendsen’
Fra v.: Adm.banksjef Per Halvorsen, Per Gunnar
Disch og Einar Svendsen fra Kirkens Bymisjon
sammen med Marianne Thorsdal, Banksjef HR.
Frivillig i Kirkens SOS
Alle som kontakter Kirkens SOS sin
krisetjeneste blir møtt av en frivillig
medarbeider. Et medmenneske som
er tilstede fordi han eller hun ønsker
det - ikke fordi de får betalt. Det gjør
noe med møtet som skjer. Det skaper
en ekte tilstedeværelse som oppleves
støttende og styrkende.
For å besvare alle som tar kontakt
med oss trenger vi flere frivillige.
Som frivillig er du med på å støtte
og styrke medmennesker som sliter.
Noen ganger redder vi liv. Dette er
et engasjement som gir mening og
du får muligheten til å utvikle deg
som medmenneske. Før du begynner
som frivillig deltar du på et kurs som
utruster deg til tjenesten. Du får også
jevnlig veiledning og faglig påfyll.
Ønsker du å bli frivillig medarbeider
i Kirkens SOS eller vite mer om hva
Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - februar - mars 2017 e.Kr.f.
det innebærer, kan du ta kontakt med
oss for en uforpliktende prat eller les
mer på www.kirkens-sos.no/telemark.
Nytt kurs starter i Skien 1. mars.
Opptak til kurset skjer fortløpende.
Hilsen oss i Kirkens SOS Telemark.
Kontaktinfo: [email protected]
no / 900 59 297.
11
NY KIRKE
østre Porsgrunn kirke
Porsgrunn kommune gav rammetillatelse for bygging av «Reis opp»
Utvalg for miljø og byutvikling
vedtok i møtet 22. november å gi
rammetillatelse for oppføring av
«Reis opp».
De tre vilkårene fra rådmannens
innstilling ble beholdt vedrørende
plan for gjenbruk av grunnmur,
ivaretakelse av kulturhistoriske minner
som kan bli berørt i byggeperioden,
og
at
byggets
fasadematerialer
må
tilpasses
den
eksisterende
trehusbebyggelsen i området. Videre
skal igangsettingstillatelse fremlegges
utvalget til orientering før rådmannen
fatter vedtak i saken, heter det i vedtaket.
Rammetillatelsen
innebærer
at
prosjektet jobber videre, og vil i søknad
om igangsettings¬tillatelse beskrive
hvordan vilkårene møtes.
I full gang med detaljprosjekt
Tegninger av kirken finner du på
www.porsgrunnkirke.no
Før jul ble forprosjektet avsluttet,
med beslutninger om hovedlinjer og
konsept.
- Alle funksjoner i kirken er nå beholdt
på kirkens grunnplan. Dåpssakristi og
bønnekapell er uendret, og det er lagt til
rette for stellerom for dåpsbarna. Presten
har sakristi med mulighet for møter og
samtaler. Orgelet har beholdt sin plass,
og organisten har fått eget kontor.
- Alle tekniske planer er gjennomarbeidet
på nytt. Tidligere var det meste av
ventilasjon og tekniske installasjoner i
kjelleren. Nå er de i stedet fordelt flere
steder i kirken, sa kirkesjefen.
Nå etter nyttår er detaljprosjektet
kommet godt i gang. De fleste detaljer
er nå avklart, slik som belysning,
låsesystemer, plassering av elektriske
punkter osv.
Status og detaljer ble gjennomgått på
informasjonsmøtet som ble holdt i
Kirkestua 18.januar.
Menighetsrådet tilfreds
med løsninger
Kirkesjefen orienterer menighetsrådet om kirkeprosjektet f.v. Ivar Brobakken, Gunnar
Andersen, Ragnvald Bø, kirkesjef Johannes Sørhaug, Hilde Hagen, Borghild ThiisEvensen Andersen og Unni Nord Samdal.
Menighetsrådet er fornøyde med
løsningene man har kommet fram til,
sett i lys av de nedskjæringene som
har vært nødvendige.
– Vi får et flott og sakralt kirkerom
med gode lysforhold og akustikk, sier
menighetsråds leder Astrid Emhjellen.
Hun trekker frem at rommene er
funksjonelt utformet med et stort
kirketorg for kirkekaffe, samlinger og
aktiviteter med tilhørende kjøkken. I
tråd med ønsker fra menighetsrådet er
det lagt opp til en overbygd passasje til
kirkestua.
Korpartiet er løftet litt høyere enn
tidligere forslag. – Det er lagt et ekstra
trinn i koret for å sikre at alle ser godt
det som skjer i kor- og alterparti, sier
hun.
Økonomi
Sørhaug forteller at budsjettet for
bygget er godt innenfor de økonomiske
rammene prosjektet disponerer.
– Nå blir mer og mer av prosjektet
kartlagt i detalj, og vi får sikrere
12
økonomiske prognoser. Vi har et
budsjett på 97 millioner kroner. Og det
skal vi realisere Reis opp innenfor, lover
Sørhaug. Brukergruppene skal på ny
engasjeres for å bidra til å kvalitetssikre
løsningene som blir valgt. Målsetningen
er at vedtak om byggestart kan vedtas av
Fellesrådet i møtet 27. februar, avslutter
Sørhaug.
Porsgrunn menighetsblad
NY KIRKE
østre Porsgrunn kirke
Tegner detaljene på Østre Porsgrunn kirke
porselenskatedral?
- Ja, overflaten blir av porselen, og vi
arbeider med å svare opp disse punktene
Det er ikke endelig valgt leverandør av
porselenet, men vi ser på hvordan for
eksempel overflate, ulike formater og
størrelser, samt mulighet for å bruke
perforerte fliser kan benyttes. Vi vil ha
et forslag og bilde av hvordan fasaden
kan se ut i løpet av kort tid, forteller
Ådne. Han forteller at de ønsker å kunne
bearbeide flisene slik at tilpasninger
også kan skje på byggeplassen.
Arkitektene Espen Surnevik og Ådne Trodahl
På Trodahl Arkitekter sitt kontor i
Sandnes har Ådne Trodahl har hatt
fulle dager med planlegging av Østre
Porsgrunn kirke i flere måneder nå.
- Vi har nettopp levert et omfattende
dokument med detaljbeskrivelser av
hele kirken, forteller han. - Vi har nå gått
«igjennom» og «rundt» hele kirken rom
for rom og spesifisert detaljer helt ned
til dørklinker og antall syrefaste skruer,
forteller han. Dokumentet er et blant
annet underlag for prisberegningen som
nå skal gjøres før endelig kontrakt skal
inngås med entreprenør. - Tegnearbeid
er det mindre av akkurat nå, frem til vi
om kort tid skal vi i gang med detaljerte
arbeidstegninger.
Ådne og Espen Surnevik er hyppig
i Porsgrunn: - Vi er i byen minst
hver fjortende dag for å ha møter
med prosjektledelse og de tekniske
konsulentene. Da gjennomgår vi
arbeider og detaljer man har utarbeidet
siden sist, forteller han.
Det meste er nå beskrevet
i detaljer i selve bygget,
men
brukergrupper
skal
engasjeres
i
forhold til detaljer som
f eks innpassing av
lydanlegget i kirken og
kjøkkeninnredning.
Porselenskatedral
- Hva tenker dere om
materialvalget
og
utvendig uttrykk slik et av
vilkårene var i vedtaket
for
rammesøknaden
– blir det fortsatt en
Tomten stukket ut
Han forteller at tomten ble stukket
ut nylig. - Det er nå merker i bakken
på tomten som viser plasseringen av
den nye kirken. Vi gleder oss til selve
byggingen starter, og nå er det er
ikke lenge til! avslutter arkitekt Ådne
Trodahl.
Tomten til den nye kirken er nå stukket ut.
En rekke kontrakter er inngått
Noen kontrakter ble inngått tidlig i prosjektets levetid, mens andre er av nyere dato.
Per i dag har prosjektet inngått kontrakter med:
1) Prosjektleder Måns Davidson i WSP Group
2) Arkitektene Espen Surnevik/Trodahl Arkitekter
3) Rådgivergruppen Grenland TEKHUS
4) Entreprenørgruppe bestående av Tor entreprenør, Elektro 4 og Oras
5) Orgelkonsulent, med intensjonsavtale med orgelleverandør.
Tekster: Unni Nord Samdal og Ørnulf Paulsen
Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - februar - mars 2017 e.Kr.f.
Følg kirkebyggingen
Se kirkebyggingens nettside
porsgrunnkirke.no
Nyhetsbulletin utgis regelmessig.
For å abonnere, kontakt:
porsgrunn.menighetskontor
@porsgrunn.kommune.no
13
Skien:
Kjørbekk
Porsgrunn:
Herøya
Telefon 35 55 16 19
Visittkort Liland sep07:Layout 1
26-08-13
09:03
Erland Hansen, Porsgrunn
Prestemoen 9,
3746 Porsgrunn
Tlf. 35 57 57 00
E-post: [email protected]
Side 1
Liland Textilhus as
TelefonArkaden
35 56 99
64
Storsenter
Jernbanegata, Porsgrunn
Bruene 1
Postboks 3124
www.liland.no
N-3707 Skien
Telefon: 35 52 80 04
Telefaks: 35 52 36 30
E-post: [email protected]
www.liland.no
Det norske kvalitetsbegrepet
Komfyrer og elvarmeovner siden 1917
Telefon:
35 51 61 20 /
40 64 44 60
Skippergt. 10, v/Down Town - Tlf. 415 34 707
Storgt.110, Porsgrunn - Tlf. 35 55 44 74
14
Porsgrunn menighetsblad
Offer i Vestre Porsgrunn kirke
SLEKTERS GANG
Døde:
Laila Katinka Vivien Boel
Brueland
Hans Arne Faale
Elsa Johanne Holmberg
Elsie Melby
Inger Johanne Gremmetsen
Per Halvdan Fossli
Arne Olav Egner
Gunnar Johannessen
Bjørn Magnus Realfsen
Tordis Mathilde Kristiansen
Trygve Sæther
Solveig Helin Bjønnes
Ingrid Eckroll Fredriksen
Synnøve Constanse Gjessing
Gullbjørg Evju
Marit Irene Dørmænen
Knut Bergan
1989
Marlov Sørensen
Miguel Godoy Cano
Randi Harriet Noreng
Døpte:
Liam Khalid Løvli
Olivia Hvidsten Øvretveit
Abel Langerød Realfsen
Lukas Timland Hansen
Hennie Andersen
Emily Olea Reis-Holtan
Max Henry Holte
Leiulfsrud
Alma Tvegård Glomsrud
Tomine Kvelland
Oline Martini Kleppe
Ella Sofie Karlsen
Tobias Gustafsson
Noah Costas Fornes
13.11 KFUK/M sentralt
20.11 Menighetsarbeidet
27.11 Menighetsarbeidet 04.12 Menighetsarbeidet 11.12 Menighetsarbeidet
18.12 Alene Jul
24.12 Kirkens Nødhjelp
25.12 Misjonsprosjektet
26.12 Stefanusalliansen
31.12 Menighetsarbeidet
kr. 5.251.kr. 3.840.kr. 4.343.kr. 4.510.kr. 5.264.kr. 7.615.kr.16.119.kr. 6.887.kr. 5.301.kr. 1.866.-
Hansen
BEGRAVELSESBYRÅ
Tlf. 35 57 33 61
www.porsgrunnbeg.no
TELEFON 35 54 91 00 - hele døgnet
www.byraa.no
Grenlands eldste
Porsgrunn
begravelsesbyrå
Grenlands eldste
Porsgrunn
Slottsbrogt. 7
begravelsesbyrå
Slottsbrogt.
7 Grenlands eldste
3915
Porsgrunn
Porsgrunn
Grenlands
eldste
begravelsesbyrå
3915
Porsgrunn
Porsgrunn
Tlf.
35
55
05
82
Slottsbrogt. 7
begravelsesbyrå
Slottsbrogt.
Tlf.
35 755 05 82
3915
Porsgrunn
Skien
3915
Tlf.
35Porsgrunn
55 05 82
Skien
Tlf.Gimsøy
35 55 05Plass
82 8
Skien
Gimsøy
Plass 8
3730
Skien
Skien
Oscar G. Andersen eftf.
Gimsøy
Plass
3730
Skien
Tlf.
35
52833 44
Gimsøy
Plass 8
Oscar G. Andersen eftf.
3730
Skien
Tlf. 35 52 33 44
Oscar G. Andersen eftf.
3730 Skien
Tlf. 35 52 33 44
Tlf. 35 52 33 44
Oscar G. Andersen eftf.
www.oscar-andersen.as
www.oscar-andersen.as
www.oscar-andersen.as
www.oscar-andersen.as
Si det med
VERDITAKSERING KJELL LARSEN AS
Taksering av alle typer eiendom
35 55 26 82
www.vkl.no
VI TRENGER FRIVILLIGE.
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.
VERDITAKSERING KJELL LARSEN AS
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no
Å snakke med folk om livet gir mening.
Porsgrunn menighetsblad nr. 1 - februar - mars 2017 e.Kr.f.
Tlf. 35 51 11 00
www.bryns.no
Deres annonse her?
Kontakt Jan Lindahl
Tlf. 901 69 023
15
Gudstjenester og tekster i februar - mars
29.januar - 4.søndag i Åpenbaringstiden Luk.18,35-42
Vestre Porsgrunn Kirke: kl.11.00 Avskjedsgudstjeneste for
Diakon Einar Svendsen. Brobakken. Skree Skjeldal. Nattverd.
Offer til Kirkens SOS, Telemark. Kirkekaffe.
Metodistkirken: kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. (Kafe fra kl
18.30)
5.februar - 5. søndag i Åpenbaringstiden Mark.2,1-12
Vestre Porsgrunn Kirke: kl.11.00 Gudstjeneste. Brobakken.
Dåp. Offer til Misjonsprosjektet.
Østre Porsgrunn Kapell: kl 19.00 Kveldsgudstjeneste. Holm.
Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet.
12.februar - Såmannssøndagen Luk.8,4-15
Vestre Porsgrunn kirke: kl.11.00 Familie-/
karnevalsgudstjeneste. Holm. Thorsen Wiig. Utdeling av bøker
til 6-åringer. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
19.februar - Kristi forklarelsesdag Matt.17,1-9
Vestre Porsgrunn Kirke: kl.11.00 Fellesgudstjeneste med
Metodistkirken. Bjerkseth. Brobakken. Nattverd. Delt offer.
26.februar - Fastelavnssøndag 1.Kor.13,1-7
Vestre Porsgrunn Kirke: kl 11.00 Gudstjeneste. Skree
Skjeldal. Dåp. Presentasjon av Kirkens bymisjon. Offer til
Kirkens bymisjon.
Metodistkirken: kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. (Kafe fra kl
18.30)
Menighetskalender
Torsdag 26.januar: kl. 19.00. Bibeltime, L9. Ivar Brobakken:
«Kan vi stole på Bibelens ord?»
Mandag 6.februar: kl 11.00. Kvinnetreff, L9. Tale og sang:
Torill Bjørnstad
Torsdag 9.februar: kl. 19.00. Bibeltime, L9. Harald Kaasa
Hammer: «En romslig kirke»
Torsdag 23.februar: kl. 19.00. Bibeltime, L9. Ulf Børje Rahm:
«Trenger vi det gamle Testamentet lenger?»
Tirsdag 28.februar: kl 18.00. Medarbeiderfest, Kirkestua.
Torsdag 2.mars: kl.19.00. Bibeltime, Østre Porsgrunn kapell.
Per Johan Wiig: «Hva er sunn kristen tro?»
Mandag 6.mars: kl 11.00. Kvinnetreff, L9. Tale og sang: Torill
og Martin Åsebø
Torsdag 16.mars: kl.19.00. Bibeltime, Østre Porsgrunn kapell.
Arne Hersdal: «Jesus i det gamle testamentet»
Torsdag 23.mars: kl.19.00. Salmekveld i Vestre Porsgrunn
Kirke. Gjest: Hildur Eli Gryt, Organist i Bodø. Per Johan Wiig
og menighetens organister deltar.
Torsdag 30.mars: kl. 19.00. Bibeltime, L9. Torleiv Austad:
«Bibelens ord og vår erfaring»
1.mars - Askeonsdag Matt.6,1-6,16-18
Vestre Porsgrunn Kirke: kl.19.00 Gudstjeneste. Kirkens
Nødhjelp. Magnusdottir. Guttormsen. Giskehaug.
Konfirmantene deltar. Offer til Kirkens Nødhjelp
5.mars - 1.søndag i fastetiden Matt.4,1-11
Vestre Porsgrunn Kirke: kl.11.00 Gudstjeneste. Skree
Skjeldal. Nattverd. Offer til Simen/Alf-treffene.
Østre Porsgrunn Kapell: kl 19.00 Kveldsgudstjeneste.
Brobakken. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet.
12.mars- 2.søndag i fastetiden Matt.15,21-28
Vestre Porsgrunn Kirke: kl.11.00 Familiegudstjeneste. Holm.
Dåp. Barnekor fra Stridsklev.
Offer til Menighetsarbeidet.
Vestre Porsgrunn Kirke: kl 18.00 Samtalegudstjeneste. Skree
Skjeldal. Vest-konfirmanter. Offer til Menighetsarbeidet.
19.mars- 3.søndag i fastetiden Luk.11,14-28
Vestre Porsgrunn Kirke: kl.11.00 Gudstjeneste. Holm.
Nattverd. Offer til KFUK/M.
26.mars- Maria Budskapsdag Luk.1,26-38
Vestre Porsgrunn Kirke: kl 11.00 Gudstjeneste. Brobakken.
Dåp. Offer til Menighetsarbeidet.
Metodistkirken: kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. (Kafe fra kl
18.30)
Neste nr.:
Innleveringsfrist: Fredag 16.mars
Utlevering: Torsdag 30.mars
Solmyrås Sportskapell
Gudstjenester kl 12
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02
Svein Tollefsen
Jostein Braaten
Arnfinn Finmark
Martin Fredriksen
Magne Hultgren
05.03
12.03
19.03
26.03
Per Johan Wiig
Terje T Gundersen
Jarle Storebø og Knøttene Gospelkor
Ulf Børje Rahm
Kirkefondet
«Nye Østre Porsgrunn kirke»
Bankkonto: 2610.20.21389
Kirkefondet er nå på 9.650.000