Innstilling til nytt styre

Idrettslaget Brodd Fotball
Midjordgata 36, 4015 Stavanger
http://www.brodd-il.no
Org.nr: 983 41 3552
Bankkonto: 3201.23.07143
Epost: [email protected]
Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2017
Følgende styremedlemmer er på valg (2 år):
Roar Houen (ny som styreleder)
Camilla Veen (tar gjenvalg som nestleder)
Eirik Tjørhom (tar gjenvalg som sportslig leder)
Trond Kindervåg (tar gjenvalg)
Elisabeth Karlsen (tar gjenvalg som styremedlem)
Byrge Hodne (ny)
Styremedlemmer ikke på valg (2 år)
Sigurd Rønningen (ikke på valg)
Kyrre Sandven (ikke på valg)
Odd Børge Sagland (ikke på valg)
Kontroll og revisjonskomite (2 år)
Einar Gilsvik (ikke på valg)
Jan Gunnar Hult (ikke på valg)
Dag Hjelle (ikke på valg)
Tore Tjemsland (1 år) varamedlem
Valgkomite (1 år)
Trond Mikkelsen (tar gjenvalg)
Sigve Ellingsen (tar gjenvalg)
Bjarte H. Berntsen (tar gjenvalg)
Edgar Årsland (ny)
Stavanger 08.03.2017
Generalsponsor barne- og ungdom:
Utstyrspartner:
Seniorsponsor:
Inkluderingssponsor: